Szanowni Rodzice,
informujemy, że  miesięczna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 30,00 zł na każde dziecko.
W imieniu Rady Rodziców proszę o dokonywanie przelewu na konto bankowe Rady Rodziców (konto podane jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce KONTAKT).
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. Ułatwi to pracę skarbnikowi z Rady Rodziców.