Szanowni Państwo!

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2023 możecie Państwo przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Jak to zrobić?

Chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:
w części ,,L”:
– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
– w rubryce 149 nazwę i adres naszego przedszkola (Przedszkole Miejskie Nr 11, Niesiołowskiego 4).
Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!
– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Darczyńcom, którzy przekazali 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz naszego przedszkola w kwocie 324,99 zł.
Fundusz został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych (zakupiono gumę sensoryczną oraz 48 szarf gimnastycznych).
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Małgorzata Czekała – dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola