21.03.2024 r. – „pierwszy dzień wiosny na sportowo”- uroczystość grupowa

Prosimy, aby tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola wykonanego (z użyciem dowolnych materiałów) z pomocą rodziców jednego kwiatka, a także, aby dzieci ubrane były w wygodne stroje umożliwiające sportowe ćwiczenia.