BIP2-zapytania ofertoweOferta na usługę - renowacja parkietu w salach dydaktycznych
 
Przedszkole Miejskie Nr 11 im. Tony Halika prosi o przygotowanie oferty cenowej na usługę: renowacja parkietu w czterech salach dydaktycznych.
Termin realizacji zamówienia od 24.06.2019 r. do 19.07.2019 r.
Termin składania ofert do 15.03.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4
 
Specyfikacja


 
linie 12


Integracja sensoryczna_pomoce_
 
 
 

linie 12
linie 12
 
Gmina Miasta Toruń – Przedszkole Miejskie Nr 11 w Toruniu (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie:
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”, aplikującego o dofinansowanie w ramach konkursu
Nr RPKP.10.01.01-IŻ.00-04-120/17 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.1 Kształcenie ogólne zawodowe w ramach ZIT. Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne w ramach ZIT.Formularz ofertowy PM 11 /wersja word/

Formularz ofertowy /wersja pdf/

zapytanie ofertowe przygotowanie wniosku