BIP4-oferty

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego
Szczegółowe informacje, w tym wymagane dokumenty
na stronie internetowej  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
- zakładka oferty pracy dla nauczycieli.
Termin składania ofert do 16.08.2019 r. /zgodnie z ogłoszeniem/


 


Oferta pracy dla nauczyciela specjalisty do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej

Termin składania ofert do 14.09.2018 r.