Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MARZEC

1. „Na wiejskim podwórku”                             02.03.2020 – 06.03.2020
2. „Idziemy na zakupy”                                    09.03.2020 – 16.03.2020
3. „Witaj wiosno”                                              17.03.2020 – 31.03.2020
                           
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC
 
Dzieci będą:   
 • poszerzały zasób słownictwa;
 • koncentrowały się na oglądaniu inscenizacji;
 • poznawały nazwy i wygląd zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim,
 • naśladowały zwierzęta domowe głosem, ćwicząc narządy mowy;
 • ustalały zasady zachowania się w sklepie (na podstawie treści wiersza);
 • obserwowały układ towarów na półkach;
 • wymieniały czynności wykonywane podczas robienia zakupów;
 • poznawały określenia takie jak: ekspedientka, kasjerka, klient, waga, kasa, metkownica;
 • stosowały formy grzecznościowe;
 • podczas dojścia do sklepu i powrotu do przedszkola będą wykazywały się znajomością zasad ruchu drogowego,
 • poznawały i nazywały wiosenne kwiaty;
 • rysowały kwiaty pastelami zachowując ich kolorystykę;
 • określały charakter piosenki;
 • rytmicznie wyklaskiwały wybrane fragmenty piosenki;
 • improwizowały ruchy do melodii piosenki;
 • przezwyciężały nieśmiałość przy przestawianiu własnych pomysłów;
 • odwzorowywały i odtwarzały zbiory z przeliczaniem w zakresie trzech za pomocą liczmanów;
 • naśladowały zwierzęta występujące w piosence ruchem oraz głosem na zgłoskach: di-li, di-li-da, kle-kle, tra-tata,
 • wygrywały proste tematy rytmiczne na instrumentach (kołatki i trójkąty),
l1

JĘZYK ANGIELSKI - MARZEC

Tematyka: 
1. I like food.
2. Occupations.


Cele edukacyjne:
zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów


Vocabulary (słownictwo)
cake, cheese, egg, ice cream, pizza, cook, doctor, policeman, teacher


                   

Revising and practicing (powtarzanie i utrwalanie)
Vocabulary from the previous month
 
Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne)
 
Who’s it?, What’s it?, What are they?, Where is/are…?Sit down!, Stand up!, Put your finger(s) on…,Look at me!, Listen please., Take 3 steps., Turn left/right!, Find a partner., Stretch up high., Give me a smile!, 
Whisper it…, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colour; Glue; Stick, What’s missing?, Match.
 

Baby shark doo doo doo doo doo doo
Baby shark doo doo doo doo doo doo doo
Baby shark  doo doo doo doo doo doo doo
Baby shark
Mama shark …
Papa shark …
Grandma shark …
Hungry shark …
Little fish …
Swim away …
Swim faster …
Safe at last …
Bye bye sharks …

 

l1

WIERSZE I PIOSENKI
 
,, Dziadek fajną farmę miał”- piosenka

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo,
Kurki na niej hodował, ija ija oo,
Kurki koko tu i koko tam,
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Krówki na niej hodował, ija ija oo
Krówki muu tu i muu tam,
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Świnkę na niej hodował, ija ija oo
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam,
ciągle tylko chrum chrum.
Krówki muu tu i muu tam,
Mu tu, mu tam,
ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Ko tu, ko tam,
ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
Kaczki na niej hodował, ija ija oo
Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,
Kwa tu, kwa tam,
ciągle tylko kwa.
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam,
ciągle tylko chrum.
Krówki muu tu i muu tam,
Mu tu, mu tam,
ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Ko tu, ko tam,
ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo
 
,,W gospodarstwie”- wiersz

Pieje kogut już od świtu:
- Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: - W lewo!
Gdacze: - W prawo!
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much
I rży głośno: - Jestem zuch!
Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: - Miau.
A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau!
 
,,Wiosna”- M.Strzałkowska
Przyszła wiosna cichuteńko,
Przyszła wiosna na paluszkach
I na wierzbie, wśród gałęzi
Zatańczyła w żółtych puszkach
Zdjęła z jezior tafle lodu,
Pościągała z róż chochoły,
Dała drzewom świeżą zieleń,
Obudziła w ulach pszczoły
Wlała w ziemię zapach deszczu,
Pobieliła słońcem ściany
Namówiła do powrotu
Wilgi, czaple i bociany
Dzikie śliwy i czeremchy
Obsypała białym kwiatem
I na łące, w blasku słońca
Czeka na spotkanie z latem.