Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA LUTY

1.  „O ptakach też pamiętamy!”     
2. „Toruń – moje miasto, mój dom”                                   
3. ,,Śnieżne zabawy”                                                  

 
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LUTY
 
Dzieci będą:   
 • uważnie słuchały utworu i udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • rozumiały potrzebę dokarmiania ptaków w zimie;
 • rozwijały mięśnie narządów mowy za zgłoskach ćwir;
 • ćwiczyły drobne ruchy palców,
 • sprawnie ustawiały się w pary i w rząd,
 • reagowały na sygnały dźwiękowe;
 • wykonywały skręty szyi;
 • biegały zachowując bezpieczny odstęp od kolegów;
 • doskonaliły zmysł równowagi;
 • integrowały się z grupą dzięki wspólnym zabawom;
 • porównywały obrazki ze sobą, układały je we właściwej kolejności;
 • samodzielnie /mozaika geometryczna/ układały, tworzyły domki- karmniki według swojego pomysłu, w miarę możliwości nazywały figury geometryczne i kolory;
 • odzwierciedlały rzeczywistość w plastyce;
 • wzbogacały swoje doświadczenia plastyczne. kształtowały wyobraźnię;
 • rozwijały elastyczność palców;
 • rozwijały umiejętności liczenia w zakresie trzech;
 • prawidłowo stosowały określenia pod, nad, na, w środku;
 • rozbudzały swoje zainteresowania światem zwierząt;
 • poznawały zasady, które należy stosować podczas dokarmiania ptaków;
 • poznawały nazwę rodzinnego miasta, rozbudzały zainteresowania własną miejscowością;
 • poznawały pełną nazwę swojego przedszkola i jego adres, poznawały patrona przedszkola – Tony Halika;
 • wiedziały, co oznacza słowo ,,legenda”,
 • zachęcane do zdrowego stylu życia poprzez korzystanie z aktywności ruchowej na powietrzu;
 • poznawały substancje szkodliwe dla zdrowie (brudny śnieg i lód);
 • korzystały ze wszystkich zmysłów w procesie poznawania środowisk przyrodniczych.
l1

JĘZYK ANGIELSKI - LUTY

Tematyka: 
1. Can I have a pet?


Cele edukacyjne:
zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów


Vocabulary (słownictwo)
a turtle, a bird, a spider, a rabbit, a fish, an elephant, a tiger, a lion, a parrot, a snake, a monkey, a crocodile

                   

Revising and practicing (powtarzanie i utrwalanie)
Vocabulary from the previous month
 
Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne)
 
Who’s it?, What’s it?, What are they?, Where is/are…?Sit down!, Stand up!, Put your finger(s) on…,Look at me!, Listen please., Take 3 steps., Turn left/right!, Find a partner., Stretch up high., Give me a smile!, Every day I …(cook/sleep/…), Which room is it?,
Whisper it…, What do you do in…(the attic/the kitchen/…)?, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colour; Glue; Stick, What’s missing?, Match.
 

Do you have a dog?
 
Do you have a dog?
Yes, I have.
I have a pet. He is a dog.
And he says, „woof woof, woof, woof, woof, woof, woof”
 
I have a cat. I have a pet. She is a cat.
And she says, „meow" /7x
 
I have a mouse. I have a pet. He is a mouse.
And he says, „squeak" /7x
 
Woof, woof, meow, meow, squoak, squeak
 
I have a bird. I have a bird. He is a bird.
And he says, „tweet" /7x
 
I have a fish, I have a pet. She is a fish.
And she says, „glub" /7x
 
I have a lion. A lion?? I have a pet. He is a lion.
And he says, „roar" /7x
 
Tweet, tweet, glub, glub,
ROAR!

 

l1

WIERSZE I PIOSENKI
 
D.GELLNER - ,,BAL”
 
MIAŁ BYĆ BAL, LECZ GO NIE BYŁO
BO SIĘ WSZYSTKO POKRĘCIŁO
 
KRÓL MIAŁ PRZYBYĆ I KRÓLOWA
ALE KRÓL SIĘ ROZCHOROWAŁ
ROZCHOROWAŁ SIĘ NA LENIA
NIE WSTAŁ NAWET DO JEDZENIA
 
SMOK NIE PRZYSZEDŁ
BO NIE ZDAŻYŁ
WIĘC W ROZPACZY SIĘ POGRĄŻYŁ
NO I ZAMIAST BYĆ NA BALU
TONIE WŁAŚNIE W SMOCZYM ŻALU
 
DWIE KRÓLEWNY PRZYBIEC MIAŁY
LECZ SIĘ W SUKNIACH ZAPLĄTAŁY
A KUCHARZE GDZIEŚ NA WIEŻY
CHRAPIĄ LEŻĄC WŚRÓD TALERZY
 
DOBRA WRÓŻKA NIE PRZYBYŁA
BO SIĘNAGLE W ZŁĄ ZMIENIŁA
 
KONIE BYŁY ZAPRZĘŻONE
LECZ POBEIGŁY W INNA STRONĘ
A RYCERZE SIĘ POBILI
I DO ZAMKU NIE TRAFILI
 
NO A CO Z BALOWĄ SALĄ?
CZY SIĘ W SALI ŚWIATŁA PALĄ?
JAKA SALA? NIE MA SALI,
BO JEJ NIE WYBUDOWALI.
 
 
MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA –
 ,,MROZEK MROZI , ŚNIEŻEK PRÓSZY…”
 
Mrozek mrozi, śnieżek prószy
Marzną nosy, marzną uszy
Marzną ręce i policzki
Marzną gęsi i perliczki
Marznie zięba, zimorodek
Myszy też dokucza chłodek
Z zimna trzęsie się ropucha
I w zmarznięte łapki chucha
Wieje chłód z kaloryfera
Więc mnie także mróz doskwiera
Dość mam zawracania głowy
Cześć! Zapadam w sen zimowy.