Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA GRUDZIEŃ
 
1. "Czekamy na Świetego Mikołaja" (2.12.-13.12.19)
2.
"Świąteczny czas" (16.12.-31.12.2019)
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ
 
Dzieci będą: 
 • zwracały uwagę na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • kształtowały przywiązanie do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • potrafiły opisać postać Świętego Mikołaja;
 • czerpały radość ze wspólnego kolędowania;
 • wdrażały się do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt;
 • rozwijały umiejętność przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 • utrwalały pojęcia: tyle samo, więcej, mniej;
 • klasyfikowały  przedmioty wedługwielkości i koloru;
 • kształtowały umiejętność odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 • rozwijały analizę i syntezę słuchową podczas zabaw z sylabami;
 • kształciły umiejętność uważnego słuchania utworów literackich;
 • uczyły się piosenek, kolęd i pląsów - reagowały ruchem na zmiany dynamiki dźwięków utworu muzycznego;
 • rozwijały sprawność grafomotoryczną podczas tworzenia prac plastycznych - podejmowały próbę wycinania nożyczkami;
 • udoskonalały percepcję słuchową i wzrokową w toku wykonywanych ćwiczeń;
 • utrwalały zasadę szacunku do zabawek własnych i cudzych;
 • utrwalały nazewnictwo kolorów.
 
l1

JĘZYK ANGIELSKI - GRUDZIEŃ

Tematyka: 
1. Winter.
2. Christmas


Cele edukacyjne:
zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów


Vocabulary (słownictwo)
 snow, snowflake, cold, ski, snowball, snowman, Christmas, Christmas tree, elf, present, Santa Claus

Revising and practicing (powtarzanie i utrwalanie)
Vocabulary from the previous month
 
Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne)
 
Who’s it?, What’s it?, What are they?, Where is/are…?Sit down!, Stand up!, Put your finger(s) on…,Look at me!, Listen please., Take 3 steps., Turn left/right!, Find a partner., Stretch up high., Give me a smile!, Every day I …(cook/sleep/…), Which room is it?,
Whisper it…, What do you do in…(the attic/the kitchen/…)?, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colour; Glue; Stick, What’s missing?, Match.
 

 

"Jingle bells"
 
Dashing through the snow,
in a one-horse open sleigh.
O'er the fields we go,
laughing all the way.
Bells on bobtails ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and
sing a sleighing song tonight.
Oh! Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.
Hey! Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.
Okay, everyone together now! (repeat)

 

l1

WIERSZE I PIOSENKI
 

 piosenka: "Gwiazdka" (muz. i sł. K. Przybylska)
1. Świeci gwiazdka jedna, druga
główką kręci oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
 wszystkie razem zatańczyły.
2. Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
Chodź gwiazdeczko , chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
3. Krążą w kółko gwiazdki obie,
czasem nóżką tupną sobie.
Czasem główką pokiwają
i mrugają, wciąż mrugają.


,,Święty Mikołaj"- H. Szal

6 grudnia jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka sanki
i figurówki dla Zuzanki.
Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
bliźniaczkom z maluchów da dwa szaliczki.
Jasiowi puzzle, drewniane klocki,
Mateuszowi wóz strażacki.
A dla Jędrusia z Zakopanego
ma narty i piękne klocki lego.


wiersz: ,,Zielona choinka"-  D. K. Jagiełło

Zielona choinka
pięknie przystrojona.
Święta blisko już tuż, tuż.
A pod gałązkami,
misie z krasnalkami,
Mikołaja wyglądają już.
Świecą się lampeczki,
pachną gałązeczki,
za oknami trzeszczy mróz.
A pod gałązkami,
misie z krasnalkami,
Mikołaja wyglądają już.