Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA PAŹDZIERNIK

1. „Będę ostrożny na drodze”       01.10.2019r. - 15.10.2019r.
2. „Bogactwa pani Jesieni”           16.10.2019r. - 31.10.2019r.
 
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:
 • poznawały zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwijały umiejętność budowania wypowiedzi prostymi zdaniami,
 • poznawały kolor zielony, utrwalały wygląd koloru czerwonego;
 • układały rytm kolorystyczny z krążków: czerwony-zielony-czerwony;
 • poznawały zasady bezpiecznego poruszania się na sygnalizacji świetlnej oraz bez niej,
 • dbały o ład i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
 • umiejętnie i oszczędnie używały kleju,
 • rozwijały aparat mowy w ćwiczeniach ortofonicznych,
 • rozumiały jak należy zachować się podczas wycieczki pieszej (idą parami, zachowują właściwe odstępy, zachowują ciszę, nie oddalają się od grupy),
 • dostrzegały zmiany w wyglądzie drzew wraz z nadejściem jesieni,
 • poznawały dary jesieni,
 • prawidłowo wykonywały leżenie przodem,
 • przestrzegały reguł podczas zabaw,
 • rozwijały poczucie rytmu i inwencji twórczej,
 • naśladowały ruchem treści piosenki,
 • odróżniały i nazywały odgłosy nagrane  w piosence: wiatr i deszcz,
 • nabywały umiejętności posługiwania określeniami: krótki, długi,
 • poznawały i nazywały muchomora, borowika,
 • rozumiały konieczność odpowiedniego przygotowania się do grzybobrania /strój, wiedza na temat grzybów, niebezpieczeństwa z tym związane itp./;
 
 
l1

JĘZYK ANGIELSKI - PAŹDZIERNIK
 
Treści programowe:
1. Numbers
2.
Colours.

Cele edukacyjne:
1. Zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
2. Rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
3. Wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
4. Poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
5. Osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
6. Sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów 

Rozkład materiału:


1. Numbers: one, two, three, four, five, six
2. Colours – red, pink, yellow, purple, green, blue.

Songs: Spider song, Hello, Bye-bye

Pomoce edukacyjne:
Flashcards, audio CD, USB, historyjki obrazkowe, podręcznik do użytku nauczyciela, materiały bieżące zabawki związane z tematyką, scenki sytuacyjne i realne (acting / real life)
                                                                                                              
Vocabulary:

Numbers: one, two, three, four, five, six
Colours : red, pink, yellow, purple, green, blue.

 
Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne):
Hello? I’m …, Who’s it?, What colour is it?, yes, no, Sit down!, Stand up!, Look at me!, Listen please., Stretch, wave, skip, close your eyes, jump, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colours,  Glue; Stick, What’s missing?, Match., clap hands, dance.
 
Hello!

Hello, hello, girls and boys  /x4
It’s English time. Stand up, Stretch! And skip with me!
Skip, skip, skip to the tree / x4
And sing with me!
 
Bye-bye!

Bye-bye, girls and boys. / x4

Little, spider (mały pająk)


Little, little spider,
Up the tree.
Little. Little spider.
Up the tree.
 
Rain, rain, rain,
Rain on me.
 
Little, little, spider,
Down the tree. /x3
 
Sun, sun, sun
Shine on me.
 
Little, little spider.
 Up the tree.


 
 
 
l1

WIERSZE I PIOSENKI


"Ola i liście"- piosenka

Poszła Ola na spacerek

na słoneczko, na wiaterek.

A tu lecą jej na głowę /

liście złote i brązowe. / bis

 

Myśli Ola liści tyle ,

bukiet zrobię z nich za chwilę,

la, la, la, la, la, la, la, la /

la, la, la, la, la, la, la, la./ bis

 

 "Gdy zamierzasz przejść ulicę" - W.Chotomska

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna –więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.