Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC - LUTY
 
1. „My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy”
2. „Nazywam i radzę sobie ze swoimi emocjami”
3. „W krainie baśni”
4. „Muzyka wokół nas
"
 
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE


Dzieci będą:
 • integrowały się ze sobą;
 • kształtowały umiejętności pracy w zespole;
 • wdrażane do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • poznawały proste zjawiska przyrodniczo-fizyczne poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń;
 • przedstawiały swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozróżniały emocje przyjemne i nieprzyjemne, miały świadomość, że każdy człowiek odczuwa emocje;
 • poznawały sposoby wyrażania ruchem swoich negatywnych emocji (mimika, tupnięcie nogą, „papierowa złość”);
 • tworzyły kompozycje przestrzenne z różnych materiałów;
 • nazywały i wyrażały swoje uczucia w stosunku do innych;
 • umiały okazywać emocje w sposób akceptowalny przez otoczenie;
 • rozwijały umiejętności zachowań prospołecznych;
 • uczestniczyły w zabawach tanecznych, rytmicznych, improwizacyjnych do muzyki;
 • usprawniały się ruchowo uczestnicząc w zabawach ruchowych;
 • wykonywały pracę plastyczną wykorzystując różne techniki (malowanie farbami, lepienie z plasteliny, wyklejanie, kolorowanie pastelami);
 • tworzyły własną zakładkę do książki;
 • poznawały piosenkę: ”Baśniowe Postacie” J. Kucharczyk;
 • doskonaliły sprawności manualne poprzez wycinanie określonych kształtów i kolorowanie;
 • wzbogacały słownictwo związane z teatrem;
 • zapoznawały się z warsztatem pracy aktora;
 • poznawały znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 • poznawały znaczenie słowa kompozytor;
 • wzbogacały wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina;
 • zapoznawały się z podziałem instrumentów na instrumenty: perkusyjne, dęte i strunowe.
 
l1
 
WIERSZE I PIOSENKI


„ Baśniowe postacie ”
Autor: J. Kucharczyk
 
1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
I stolicy Polski, Warszawie:
O szewczyku, o smoku i Wiśle,
O Syrence, i Warsie i Sawie.
Ref:
Książki niezwykłe, książki ciekawe,
Tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, Kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.


„Przedszkolna orkiestra”
Autor: A. Frączek
 
By zagrać z prawdziwą orkiestrą,
Nie trzeba być żadnym „ maestro”,
Wystarczy fantazji ćwierć deka.
Słuchacze już biegną z daleka!
Bo Antek w parapet uderza
i rocka grać na nim zamierza,
Jaś stuka zawzięcie w żeberka,
aż grzejnik wywija oberka,
Staś biurko przerobił na bęben
i bębni weń, nucąc kolędę,
a Krzysiek na nerwach gra tryle.
Przedszkolna orkiestra.
I tyle.


 
l1
 
JĘZYK ANGIELSKI - LUTY


Treści programowe:
 1. School equipment
 2. Family
 
Cele:
dziecko:
 • doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafi zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. rodziny, przyborów szkolnych;
 • próbuje nazwać wprowadzone słownictwo;
 
Rozkład materiału – luty:
1. School equipments – utrwalenie słownictwa dot. przyborów szkolnych : book, pencil, notebook, crayon;
2. Family – wprowadzenie słownictwa dot. rodziny: mummy, daddy, sister, brother, granny, granddad; 


„Family song”
Wave to your mummy,
Wave, wave.
Wave to your daddy
And say „ Hello”.
Dance with your sister,
Dance, Dance.
Dance with your brother
And hug them, too.
Kiss your granny,
Kiss, Kiss.
Kiss your grandad,
They love you.