Chcemy poznać



TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LUTY
 
1. „Bajkowy karnawał”
2. „Na budowie"


 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LUTY
 
Dzieci będą:
 • poznawały znaczenie słowa karnawał,
 • kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi  wypowiadały się pojedynczo i słuchały z szacunkiem gdy inni będą mówili,
 • tańczyły w parach i pojedynczo do muzyki klasycznej,
 • rozwijały myślenie poprzez szukanie odpowiedzi na pytanie: Czy balon to tylko ozdoba?
 • rozwijały  wyobraźnię plastyczną,
 • wykorzystywały balony do różnych celów jako: przybory gimnastyczne, ozdoba, zabawka,  do malowania,
 • próbowały wymyśleć zastosowanie balonu,
 • dobierały w pary wstążki  w czterech podstawowych barwach, ale  w różnych odcieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie),
 • porównywały długości wstążek stosując słowa dłuższa, krótsza,
 • poznawały odcienie barw,
 • próbowały określać odcienie stosując słowa jaśniejsza, ciemniejsza,
 • próbowały podać przykłady wykorzystania wstążki w codziennym życiu,
 • słuchały piosenkę „Brazylijska samba”,
 • dowiadywały się co to jest "samba",
 • próbowały zatańczyć sambę, 
 • podejmowały próby samodzielnego wybierania materiałów dekoracyjnych do wykonania maski,
 • wykonywały maskę karnawałową,
 • współpracowały ze sobą przy wykonywaniu maski,
 • wyciągały wnioski na podstawie bajki edukacyjnej „Wróżki zapachowe”,
 • układały pocięty obrazek w całość,
 • poznawały tradycję związaną z karnawałem,
 • prezentowały swoje stroje karnawałowe przed społecznością przedszkolną,
 • określały  emocje towarzyszące bohaterom bajki,
 • odgrywały scenki dramowe z wybranych  obrazków historyjki,
 • brały udział w projekcie „Na budowie”,
 • poszukiwały odpowiedzi na pytania: Od czego zacząć budowę? Z czego powstawała ta budowla? Kto buduje? Co w tym budynku jest? Co jest potrzebne do zbudowania domu? Jak wygląda moje miasto?
 
 
l1
JĘZYK ANGIELSKI - LUTY
                                  

Tematyka: 
1. Can I have a pet?


Cele edukacyjne:
zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów


Vocabulary (słownictwo)
a turtle, a bird, a spider, a rabbit, a fish, an elephant, a tiger, a lion, a parrot, a snake, a monkey, a crocodile

                    

 

Revising and practicing (powtarzanie i utrwalanie)
Vocabulary from the previous month
 

Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne)
 
Who’s it?, What’s it?, What are they?, Where is/are…?Sit down!, Stand up!, Put your finger(s) on…,Look at me!, Listen please., Take 3 steps., Turn left/right!, Find a partner., Stretch up high., Give me a smile!, Every day I …(cook/sleep/…), Which room is it?,
Whisper it…, What do you do in…(the attic/the kitchen/…)?, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colour; Glue; Stick, What’s missing?, Match.
 

Do you have a dog?
 
Do you have a dog?
Yes, I have.
I have a pet. He is a dog.
And he says, „woof woof, woof, woof, woof, woof, woof”
 
I have a cat. I have a pet. She is a cat.
And she says, „meow" /7x
 
I have a mouse. I have a pet. He is a mouse.
And he says, „squeak" /7x
 
Woof, woof, meow, meow, squoak, squeak
 
I have a bird. I have a bird. He is a bird.
And he says, „tweet" /7x
 
I have a fish, I have a pet. She is a fish.
And she says, „glub" /7x
 
I have a lion. A lion?? I have a pet. He is a lion.
And he says, „roar" /7x
 
Tweet, tweet, glub, glub,
ROAR!



 

l1

WIERSZE I PIOSENKI
 
"Przedszkolna samba"

1. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę…