Chcemy poznaćTEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC MARZEC
 

1. „ROZPOZNAJĘ I NAZYWAM EMOCJE”
2.  „WIOSNA TUŻ – TUŻ”

 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MARZEC
 
Dzieci będą:
 • nazywały różne emocje,
 • wyrażały swoje emocje poprzez ruch, gest, słowa, mimikę,
 • prowadziły obserwację własnej twarzy w lusterku,
 • wykonywały zabawy ortofoniczne posługując się zgłoskami: u, ach, hi-hi-ha, o!
 • szanowały emocje swoich kolegów i koleżanek
 • wskazywały różnice w porach roku: zima i wiosna,
 • poznawały charakterystyczne cechy przedwiośnia,
 • utrwalały nazw y czterech pór roku,
 • obserwowały przyrodę na przedwiośniu,
 • wypowiadały się na temat zauważonych zmian w przyrodzie,
 • rozwijały  umiejętności dostrzegania barw wokół siebie,
 • rozpoznawały i nazywały kolory podstawowe,
 • doskonaliły  spostrzegawczość wzrokową,
 • poznawały nową technikę malarską „mokre na mokrym”
 • łączyły kolory tworząc nowe barwy,
 • dowiadywały się jakie barwy powstają z połączenia kolorów podstawowych,
 • rozwiązywały rebusy i zagadki,
 • wypowiadały się na temat różnic w  nasionach,
 • dzieliły rytmicznie nazwy nasion,
 • wykonywały doświadczenie z nasionami,
 • układały z mozaiki geometrycznej bociana,
 • poznawały wybrane ptaki,
 • poznawały liczebniki porządkowe 1,2,3
 • poznawały znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”,
 • kształtowały pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia,
 • szacowały i porównywały wielkości zbiorów,
 • uczestniczyły w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas,
 • wykonywały różne zabawy  utrwalające kształt kwadratu, trójkąta, koła i prostokąta, wprawiały się w ich rysowaniu,
 
Zabawy ruchowe
„Złap minkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa
„Uśmiechnij się”- zabawa ruchowa z elementami celowania
„Malujemy pogodę”- zabawa ruchowa przy muzyce
„Świeci słonko, pada deszcz”  - zabawa orientacyjno-porządkowa
„ Żabki” - zabawa ruchowa z elementem podskoku
„Boćki’ – zabawa ruchowa z elementem marszu.
Wiosna”- improwizacje muzyczno- ruchowe
Uciekająca cebulka” – zabawa z elementami czworakowania 

 
l1
JĘZYK ANGIELSKI - MARZEC

Tematyka: 
1. I like food.
2. Occupations.


Cele edukacyjne:
zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów


Vocabulary (słownictwo)
cake, cheese, egg, ice cream, pizza, cook, doctor, policeman, teacher


                   

Revising and practicing (powtarzanie i utrwalanie)
Vocabulary from the previous month
 
Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne)
 
Who’s it?, What’s it?, What are they?, Where is/are…?Sit down!, Stand up!, Put your finger(s) on…,Look at me!, Listen please., Take 3 steps., Turn left/right!, Find a partner., Stretch up high., Give me a smile!, 
Whisper it…, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colour; Glue; Stick, What’s missing?, Match.
 

Baby shark doo doo doo doo doo doo
Baby shark doo doo doo doo doo doo doo
Baby shark  doo doo doo doo doo doo doo
Baby shark
Mama shark …
Papa shark …
Grandma shark …
Hungry shark …
Little fish …
Swim away …
Swim faster …
Safe at last …
Bye bye sharks …

 

l1

WIERSZE I PIOSENKI
 
"Przedszkolna samba"

1. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę…