Chcemy poznać


TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1.  "Witaj przedszkole"
2.  "Nasze zabawki"
3.  "Dbamy o czystość"
                                    
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:
 • poznać imiona kolegów z grupy;
 • rozstawać się z rodzicami bez lęku;
 • zwiedzać przedszkole;
 • rozróżniać wielkości zabawek: duże-małe;
 • rozpoznawać swój znaczek w szatni i łazience;
 • siadać w kole z kolegami i koleżankami;
 • naśladować ruchem określone czynności;
 • rozpoznawać wybrane dźwięki z otoczenia;
 • obserwować przyrodę podczas spacerów i wycieczek;
 • wiedzieć, dlaczego należy dbać o wspólne zabawki;
 • znać znaczenie słów „na”, „pod”, „za”, „obok”;
 • wiedzieć, dlaczego ważne jest mycie rąk;
 • znać nazywę grupy;
 • wiedzieć, jak należy korzystać ze sprzętów przedszkolnych;
 •  ustawiać się do wyjścia;
 • wiedzieć,by odkładać zabawki na swoje miejsce.
 
l1
 
JĘZYK ANGIELSKI - WRZESIEŃ
                                          
Treści programowe:
1. Welcome ! What’s your name?
2. Colours.

Cele edukacyjne:
1. Zapoznanie dzieci z odpowiednikami tematycznymi w języku angielskim
2. Rozróżnianie podobnych do siebie wyrazów
3. Wypowiadanie prostych zdań dialogowych i słówek
4. Poprawne powtarzanie zwrotów i słówek (grupowe i indywidualne)
5. Osłuchanie ze zrozumieniem prostych zwrotów i słownictwa
6. Sytuacyjne kojarzenie zwrotów i dialogów 

Rozkład materiału:
1. Greetings. ( Hello!, What’s your name?, I’m …Bye-bye!)
2. Colours – red, pink, yellow, purple, green, blue

Songs: Hello, Bye-bye

Pomoce edukacyjne:
Flashcards, audio CD, USB, historyjki obrazkowe, podręcznik do użytku nauczyciela, materiały bieżące zabawki związane z tematyką, scenki sytuacyjne i realne (acting / real life)
                                                                                                              
Vocabulary:
Welcome, Greetings. ( Hello!, What’s your name?, I’m…, bye-bye)
Colours : red, pink, yellow, purple, green, blue.

Structures and main receptive language (struktury i kluczowe słownictwo bierne):
Hello? I’m …, Who’s it?, What colour is it?, yes, no, Sit down!, Stand up!, Look at me!, Listen please., Stretch, wave, skip, close your eyes, jump, Look; Listen; Point, Put it here; Let’s play!, Colours,  Glue; Stick, What’s missing?, Match., clap hands, dance.
 
Hello!

Hello, hello, girls and boys  /x4
It’s English time. Stand up, Stretch! And skip with me!
Skip, skip, skip to the tree / x4
And sing with me!
 
Bye-bye!

Bye-bye, girls and boys. / x4

 
l1

WIERSZE I PIOSENKI

„Jestem sobie przedszkolaczek”
 
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.
 
"Mydło lubi zabawę"
 
Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane.
Ref.:
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące
Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.