Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC MARZEC

1. "Zwierzęta w domu i w gospodarstwie"
2. "Czterolatek aktorem"
3. "Wiosenne przebudzenie"

 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC

Dzieci będą:
 • poznawały  życie w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka,
 • zapoznawały się  ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • zapoznawały się  z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta,
 • określały korzyści płynące z hodowli zwierząt dla człowieka.
 • rozwijały umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę małe formy teatralne,
 • dowiadywały się, jaka pora roku następuje po zimie, nazywały zwiastuny wiosny,
 • poznawały zwyczaje związane z obchodami powitania wiosny,
 • dowiadywały się jak przyroda zmienia się wiosną,
 • uczyły się na pamięć rymowanki „Raz ujrzeli dinozaura” oraz piosenki „Idzie do nas wiosna”,
 • uczestniczyły w zabawach tanecznych, rytmicznych, improwizacyjnych  i instrumentalnych do muzyki,
 • uczestniczyły w działaniach plastycznych malując farbą z wykorzystaniem pędzla, rysując pastelami, lepiąc z masy solnej, rozdmuchując farbkę z wykorzystaniem słomki, ozdabiając kuferek kreatywności,
 • rozwijały umiejętność segregowania przedmiotów wg określonej cechy,
 • tworzyły rytmiczne szeregi wg określonego wzoru,
 • poszerzały słownik o wyrazy związane z wiosną,
 • usprawniały się ruchowo uczestnicząc w zabawach ruchowych.
 
 
l1
 
JĘZYK ANGIELSKI - MARZEC
 

Tematyka: The very funny farm - Zwierzęta na wsi.

Słownictwo podstawowe: rooster, pig, donkey, sheep, cow, dog, horse, hen, chicken, cat, goose, goat, duck, rabbit

 

Słownictwo czynne: It`s... Yes, it is. No, it isn`t.

Słownictwo bierne: What is it? Where is...? Point to the…Is it....?

 

"Old MacDonald had a farm"

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
With a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.
With a gobble-gobble here,
And a gobble-gobble there,
And a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O.

 

                                                                                                    
                                                                                                                                            
l1
 
WIERSZE I PIOSENKI

„Wiosna”
K. Datkan – Czerniak

 
Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam…to chyba czary –
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
 radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe,
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby pewnie
I smutny i szary.
 
 
Piosenka: „Idzie do nas wiosna”
 
. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech
2. Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosna dzieci wszystkie
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech
3. W lesie kwitnie już zawilec obudziły się motyle
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech