Chcemy poznać

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC - KWIECIEŃ

 
1. „Wielkanoc”
2. „Wiosenne powroty”
3. „Kodeks małego ekologa”
4. „Zwierzęta naszych pól i lasów”

 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:
 • rozwijały zainteresowania przyrodnicze,
 • kształtowały umiejętność rozpoznawania różnych zjawisk atmosferycznych,
 • kształtowały wyobraźnię twórczą, pomysłowość, płynność ruchów,
 • kształtowały kompetencje czytelnicze,
 • tworzyły zbiory w oparciu pojęcia ogólne, tworzyły zbiory równoliczne,
 • poznawały przysłowia polskie,
 • rozumiały konieczność dbania o własne zdrowie,
 • wiedziały, jak ubierać się odpowiednio do pogody,
 • zaznaczały pogodę na kalendarzu pogody,
 • pogłębiały wiedzę na temat ptaków przylatujących wiosną do polski z ciepłych krajów,
 • używały określeń „mniej”, „więcej”, „tyle samo” podczas porównywania i tworzenia zbiorów,
 • wzbogacały słownictwo o nowe wyrażenia: kraszanki, śmigus dyngus,
 • wyjaśniały znaczenie określeń: szanujemy planetę, ekolog,
 • dostrzegały konieczność ochrony środowiska naturalnego,
 • kształciły reakcję na zmiany tempa (wolno- szybko),
 • wdrażały się do zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w szatni, na spacerze,
 • rozumiały tworzenie sytuacji wyzwalających potrzebę działania na rzecz przyrody.
 
l1

WIERSZE I PIOSENKI


 
„Pisanki” - piosenka
sł. I muz. B. Forma
1.Pisanki, kraszanki,
Piękne, kolorowe,
Czerwone, niebieski, żółte i brązowe
Ref. Święta, święta, święta,
Jajka malowane,
Każdy do koszyczka
Pisankę dostanie.
2. Dziś na nich malują
Dzieci kogucika,
Który się wygrzewa
W słoneczka promykach.
Ref. Święta….
3. Na stole świątecznym
Kurczątka, baranki,
Na białym obrusie
Są nasze pisanki.
Ref. Święta….
 

 „Pisanki” - wiersz
Krystyny Różeckiej
Pisanki, pisanki,
Jajka malowanie,
Nie ma Wielkanocy
Bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki,
Jajka kolorowe,
Na nich malowane
Bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
A na drugiej słońce,
Śmieją się na trzeciej
Laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
A na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance
Piękne opowiastki.
 
 
„Zielona Wiosna”
sł. I muz. D. i K. Jagiełło
1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziałyI coś do ucha sobie szeptały.
Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,  2x
2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie wi do drugiego boćka klekoce.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 2x
3. Wszystko usłyszał mały wróbelekI przetłumaczył na ptasie trele.
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir
Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
Wiosna, wiosna jest już wśród nas.
 
 
„Gałgankowe królestwo”
Barbary Rokickiej
W pewnym państwie
Gdzieś za wzgórzem,
Zamek stoi
Z wieżą w chmurze.
Król tam rządzi gałgankowy,
co swój kodeks ma surowy!
Kocha ptaki, kwiaty, dzieci,
Lecz nie lubi, gdy ktoś śmieci!
Gdy się woda zbytnio leje,
Król ze złości zielenieje!
Gdy ktoś zrywa piękne kwiaty,
Rwie na sobie wszystkie szaty!
Każdy króla tutaj słucha
I nastawia pilnie ucha.
Już nie słychać krzyków, złości.
Bo królestwo lśni w czystości
Gałgankowy lud świętuje,
 ze swym królem wiwatuje!
Bo Królestwo Gałgankowe
Obyczaje ma wzorowe!
 

„Lis”
J. Brzechwy
Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.l1

JĘZYK ANGIELSKI - KWIECIEŃ

Treści programowe:
 1. Revision: colours, face, school equipment, instruments, fruits, family, activity;
 
Cele:
dziecko:
 • doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • reaguje na proste polecenia wydawane w języku angielskim;
 • potrafi zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. instrumentów, kolorów, części twarzy, owoców, rodziny, przyborów szkolnych;
 • próbuje nazwać wprowadzone słownictwo;
 
Rozkład materiału – kwiecień:
 1. Revision – utrwalenie słownictwa dot. nazw kolorów, członków rodziny, części twarzy, owoców, przyborów szkolnych, nazw czynności w zabawach multisensorycznych;
 
Piosenki:
„Baby shark”
Baby shark, doo doo doo doo doo doo x3
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo x3
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo x3
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo x3
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo x 3
Grandpa shark!
Let's go hunt, doo doo doo doo doo doo x3
Let's go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo x 3
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo x 3
Safe at last!
It's the end, doo doo doo doo doo doo x 3
It's the end!
 
 
„Family finger”
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Sister finger, sister finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Baby finger, baby finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?