Chcemy poznać

 
                                                              
TEMATYKI  KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LUTY
 
1. "Ferie to jest super sprawa - odpoczynek i zabawa."
2. "Wyprawa do Danii."
3.  "Baśnie, bajki, bajeczki."
4. "Toruń - moje miasto."

 
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LUTY
 
Dzieci będą:  
 • utrwalały znajomość zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego;
 • utrwalały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku;
 • poznawały stolicę, najważniejsze zabytki i kulturę Danii;
 • utrwalały poznane paradygmaty: BA,  BE,  BI, BO, BU, BY, LA, LE, LI, LO, LU, LY, MA, ME, MI, MO, MU, MY, PA, PE, PI, PO, PU, PY;
 • wzbogacały wiadomości na temat swojego miasta Torunia;
 • uczestniczyły w wycieczce do Domu Legend Toruńskich;
 • rozwijały umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela;
 • wypowiadały się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem;
 •  rozwijały spostrzegawczość, analizę i syntezę wzrokową;
 •  rozwijały wrażliwość, analizę i syntezę słuchową;
 • rozwijały umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w  dostępnym sobie zakresie.
 
l1

JĘZYK ANGIELSKI - LUTY
 

Tematyka: In my house - part 2.

Słownictwo utrwalane: house, garden, bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room, window, roof, door, chimney

Słownictwo podstawowe: table, chair, armchair, fridge, sofa, carpet, bed, bath, shower, TV, wardrobe, desk, shelf, bookcase


Słownictwo czynne: It`s... In the (kitchen).Yes, it is. No, it isn`t.


Słownictwo bierne: What is it? Where is....? Point to the… Is it...?
 

"Let`s clean up"

The living room`s messy.
Let`s clean up!
Ok!
We have fingers. We have hands.
We can clean up. Yes, we can.

The bathroom`s messy.

Let`s clean up!
Ok!
We have fingers. We have hands.
We can clean up. Yes, we can.

The bedroom`s messy.
Let`s clean up!

Ok!
We have fingers. We have hands.
We can clean up. Yes, we can.
 

l1

WIERSZE I PIOSENKI

 
PIOSENKA „Baśniowe postacie”

1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle
o syrence, i Warsie i Sawie.
 
Ref. Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
 
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny
I Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
 
Ref. Książki niezwykłe…..


„W Toruniu jest mój dom” - wiersz

Tam, gdzie Flisak sobie stał, na skrzypeczkach pięknie grał.
Tam, gdzie Mikołaj Kopernik, tam, gdzie pyszny słodki piernik.
Tam, gdzie Ratusz dumnie stoi tak, jak jemu to przystoi.
Tam, gdzie kamienice stare, tam, gdzie Wisły wody szare.
Tam, gdzie Krzywa Wieża stoi, tam, gdzie przyjaciele moi.
Tam, gdzie mieszka dziadek, babcia, tam, gdzie siostra i prababcia.
Tam, gdzie mama, ja i tata, tam mój Toruń cały w kwiatach.