Chcemy poznać

 
                                                              
TEMATYKI  KOMPLEKSOWE
 
  
l1

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE 

Dzieci będą:     
l1

JĘZYK ANGIELSKI
 

 
l1
WIERSZE I PIOSENKI