Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LUTY


1. „Jaka na to rada, kiedy śnieg nie pada”
2. „W labiryncie uczuć i emocji – egoizm i samolubstwo"
3. „Toruń – moje miasto”


 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:     
 • opowiadały o swoich uczuciach i emocjach,
 • znały pojęcie „samolubstwo” i „egoizm”,
 • kształtowały siłę i wysokość głosu poprzez udział w ćwiczeniach fonacyjnych i głosowych,
 • mówiły płynnie, wyraźnie i rytmicznie,
 • uważnie słuchały recytacji kolegów i ich interpretacji utworu,
 • rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • wymieniały zasady bezpiecznej zabawy na powietrzu w czasie zimy,
 • rozpoznawały i nazywały sprzęt sportowy wykorzystywany w zimie,
 • nie przerywały wypowiedzi rówieśników
 • poznawały zwierzęta aktywne zimą,
 • określały ich naturalne ekosystemy,
 • podejmowały próby rozróżniania gatunków zwierząt (dzieci zdolne),
 • zdawały sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kontakcie z dzikimi zwierzętami.
l1
 
WIERSZE I PIOSENKI


"Kropelki i sopelki"
Hanna Zdzitowiecka
 
Spłynęła z dachu kropelka,
kropelka wody niewielka.
Za pierwszą kroplą niedługo
już widać kropelkę drugą.
Za nimi z góry już leci
po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczę:
płynie ich cały strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
zrobił lodowy sopelek.

 


l1

JĘZYK ANGIELSKI - LUTY
 
Treści programowe:
 1.  Kontynuacja Clothes- “Hippo has a hat” J.Donaldson, N. Sharratt;
 2. “Carnival”.
Cele:
Dzieci będą:
 • doświadczały pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • reagowały na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafiły zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. karnawału,   ubrań;
 • wprowadzenie zwrotu: Yes, I can…
 • utrwalały poznane dotąd słownictwo ;
 • próbowały nazwać wprowadzone słownictwo;
Rozkład materiału – luty:
 1.  Clothes – utrwalanie słownictwa dotyczącego ubrań na podstawie książki „ Hippo has a hat”- J.Donaldson, N. Sharratt;  w zabawach multisensorycznych: clothes, shirt, skirt, hat, cardigan, coat, shoes, scarf, gloves.
 2. “ Carnival”- wprowadzenie słownictwa dotyczącego karnawału ; costume, music, dance, instruments: piano, saxophone, violin, drum, guitar, ballon.
Song Lyrics
“Yes, I can” SSS
Little bird, little bird, can you clap?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.
Little bird, little bird, can you fly?
Yes, I can. Yes, I can. I can fly.
Elephant, elephant, can you fly?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.
Elephant, elephant, can you stomp?
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.
Little fish, little fish, can you stomp?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.
Little fish, little fish, can you swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim.
Gorilla, gorilla, can you swim?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.
Gorilla, gorilla, can you climb?
Yes, I can. Yes, I can. I can climb.
Buffalo, buffalo, can you climb?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.
Buffalo, buffalo, can you run?
Yes, I can. Yes, I can. I can run.
Boy and girls, boys and girls, can you sing?
Yes, we can. Yes, we can. We can sing.
Boys and girls, boys and girls, can you dance?
Yes, we can. Yes, we can. We can dance.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.


“I am the music man” Brain Breaks
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the piano. Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the violin. Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the saxophone. Saxo saxo saxophone saxophone saxophone
Saxo saxo saxophone saxo saxophone
Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the big bass drum. Big bass big bass big bass drum big bass drum big bass drum
Big bass big bass big bass drum big bass big bass drum
Saxo saxo saxophone saxophone saxophone – Saxo saxo saxophone saxo saxophone
Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
Well, I can play everything and here we go! Hit it! Play that piano. Play that violin.
Play that saxophone. Play that big bass drum.