Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ


1. „Za mało o nich wiemy – świat zwierząt poznać chcemy”
2. „W labiryncie uczuć i emocji – nieśmiałość, wstyd (poczucie winy)
3. „Najpiękniejsze w roku – Święta Bożego Narodzenia i nowego roku ”


 
l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:     
 • nazywały domy zwierząt, rozróżniały i nazywały hodowane przez człowieka zwierzęta młode i dorosłe,
 • wyrażały przyjazny, opiekuńczy stosunek do zwierząt,
 • poznawały różne gatunki zwierząt egzotycznych charakterystycznych dla określonych ekosystemów,
 • przestrzegały zakazu zbliżania się do nieznanych, niebezpiecznych zwierząt,
 • rozpoznawały i nazywały uczucia i emocje (nieśmiałość, wstyd, poczucie winy),
 • wykazywały chęć pomagania osobom nieśmiałym, wstydliwym.
 • określały własne uczucia i emocje związane z przeżywaniem muzyki oraz za pomocą barw,
 • wiedziały, jak radzić sobie z nieśmiałością, wstydem  i poczuciem winy,
 • rozwijały zainteresowania kulturą i tradycją innych narodów,
 • rozpoznawały i nazywały potrawy wigilijne i jej atrybuty,
 • dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia posługując się zdaniami złożonymi,
 • śpiewały kolędy i piosenki okazjonalne przy choince,
 • znały i kultywowały tradycje rodzinne i narodowe,
 • prezentowały przedstawienie świąteczne o głębokim przesłaniu przed przedszkolakami i rodzicami,
 • współtworzyły radosną atmosferę podczas wspólnej Wigilii przedszkolnej.
   
l1
 
WIERSZE I PIOSENKI

Choinka –
J.Koczanowska


Kiedy gościsz w naszych domach
choinko zielona,
wszystko lepsze i piękniejsze
staje się dokoła.
Jest zaklęta w twoich igłach
Jakaś moc krzepiąca,
Która grzeje nasze serca,
Jak promienie słońca.
Choinko, choinko
z lasu zielonego,
zawsze cię witamy
jak kogoś drogiego.
Przy choince dobro kwitnie,
wszelka złość topnieje,
w blasku świateł kolorowych
rodzą się nadzieje.
Jesteś naszym drzewkiem szczęścia,
symbolem radości,
każdy pragnie cię choinko
jak najdłużej gościć.


„Z wysokiego nieba” 
słowa – Monika Kluza, muzyka - Mateusz Kluza

1. Z wysokiego nieba lecimy na Ziemięmały Jezusiku uradować Ciebie.
 
Ref.: Na dzwoneczkach Ci zagramy, zatańczymy, zaśpiewamy
pokłon niski Ci oddamy kolęda, kolęda.
 

2. Na wysokim niebie gwiazdki zaświecimy,posrebrzymy księżyc, chmury przegonimy.
                                              
Ref.: Na dzwoneczkach…
3. Pod wysokim niebem stajeneczka stoi,A anielski orszak dzieciąteczko chroni.


l1

JĘZYK ANGIELSKI - GRUDZIEŃ
 
Treści programowe:
 1. Shh! Wait here! Santa is here!
 
Cele:
Dzieci będą:
 • doświadczały pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • potrafiły zaśpiewać piosenkę o śnieżynce;
 • reagowały na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafiły zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. zimy i Świąt Bożegonarodzenia;
 • utrwalały słownictwo poznane w miesiącu listopadzie: części ciała, emocje;
 • próbowały nazwać wprowadzone słownictwo;
Rozkład materiału – październik:
 1. Winter- wprowadzenie słownictwa dot. zimy:
  winter, snow, snowflake, snowman, cold;
   
 2. Santa’s Sack-  wprowadzenie słownictwa  w zabawach multisensorycznych:
  Santa Claus, Reindeer, Sleigh, Santa’s sack, Santa’s cap, elf

   
 3. Christmes Time - wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego ze świetami: Christmas tree, prezent, ornament, star, bells
   
 4. Song Lyrics:
 
Super Simple Songs - 
"Little Snowflake"

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose


Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake