Chcemy poznać

 
TEMATYKI KOMPLEKSOWE - MAJ
 
1. „Prehistoryczne czasy - świat dinozaurów"
2. „Książka moim przyjacielem – kraina legend i baśni polskich"
3. „
Rodzina - największe dobro dla dzieciaka!” 
4. „Ruch to zdrowie - każdy to powie! Misiowe aktywności sportowe”

l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE - MAJ
 
Dzieci będą:    
 • wdrażały się do nabywania umiejętności ciągłego upływu czasu i jego następstw,
 • brały udział w warsztatach zw. z dinozaurami,
 • nabywały umiejętności wnioskowania oraz kształtowania myślenia przyczynowo skutkowego,
 • poznawały historię książki i jej znaczenie dla cywilizacji i kultury człowieka,
 • dokonywały analizy i syntezy wzrokowej z uwzględnieniem chronologii zdarzeń w historyjce obrazkowej,
 • rozpoznawały sylab dźwiękonaśladowcze,
 • wykonywały ćwiczenia służące zmniejszeniu napięcia psychofizycznego, odprężeniu, poprawie samopoczucia,
 • rozpoznawały, nazywały, wyrażały i okazywały uczucia i emocje pozytywne,
 • ćwiczyły aparat mowy podczas zabawy artykulacyjnej,
 • rozumiały konieczność dbania o higienę jamy ustnej i rąk,
 • wiedziały, że aktywny wypoczynek służy zdrowiu,
 • poznały rodzaje dyscyplin sportowych,
 • brały czynny udział w różnych formach rekreacji ruchowej, dostosowanych do ich wieku, zainteresowań i potrzeb,
 • posługiwały się określeniem „para”- przystawianiu dzieci w pary, loteryjka „obrazki do pary”,
 • tworzyły pary przez przedmioty w określony sposób należące do siebie,
 • tworzyły zbiory; przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów,
 • kształtowały sprawność fizyczną, zwinność i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 
 
l1
 
WIERSZE I PIOSENKI
 

"Dino Dinozaur"
Katarzyna Godzisz

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł,
Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę,
Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową,
Chodził wszędzie słonim krokiem, tak to było z Diplodokiem.

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie,
Zjadal liści całe tony, jako przysmak ulubiony,
Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał,
Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię.

 

"Piosenka o sporcie"
słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Chłopaki ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy
Chłopaki ćwiczymy, jeszcze mocniej, hej! 
Dziewczyny ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy 
Dziewczyny ćwiczymy jeszcze mocniej, hej! 

Wielcy mistrzowie: Ronaldo, Messi 
Czasu nie tracili, ani chwili, ani wcale  
Praca, ćwiczenia, długie treningi   
Ważniejsze były niż talent. 

Trzeba wylewać i siódme poty
A czasami wiecie sami gryźć zębami trawę
Tak żeby zostać prawdziwym mistrzem,
Aby mieć szacun i sławę.

Sport mówi tobie jak trzeba walczyć
Przeszkód nie omijać, nie rozbijać to za łatwe
Sport nie kształtuje tylko twych mięśni
Sport także rzeźbi charakter.
 
 
"Na zdrowie"
 B. Lewandowska

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.

Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.

Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba

Tak zdrowy być jak ryba.


l1
JĘZYK ANGIELSKI - MAJ
 
Treści programowe:
 1.  Transport - pojazdy;
 2. Animals- zwierzęta;
  
Cele:
dziecko:
 • doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę na rozpoczęcie  zajęć oraz piosenkę” If you happy…”, „ Wheels on the bus”
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafi zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot.  pojazdów i zwierząt;
 • próbuje nazwać wprowadzone słownictwo;
 
Rozkład materiału – maj
 1. Transport– wprowadzenie słownictwa dotyczącego pojazdów: car, train, bike
 2. Animals- utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami dzikimi i domowymi  w zabawach multisensorycznych;
 
Pomoce dydaktyczne:

płyta CD, kukiełki elfów i Boo, karty obrazkowe, plakat, karty pracy, kostka; tablica interaktywna,
 
 
„ Wheels on the bus”
 
The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
All 'round the town
The wipers on the bus go swish, swish, swish
Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
All 'round the town
The driver on the bus goes 'move on back'
Move on back
Move on back
The driver on the bus goes 'move on back'
All 'round the town