Chcemy poznać

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
 
1. "Idzie jesień... przez ogród i sad" 
"Idzie jesień... do zwierząt"
2. "Niezwykły rytm przyrody" 
3. "Tydzień Wielkiej Brytanii" 
4. "Tak wiele we mnie emocji" 

l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:
 • rozpoznawały dary jesieni,
 • poznawały szczegółowy wygląd zwierząt leśnych,
 • porządkowały wiedzę dotyczącą kalendarza i utrwalały następstwo dni tygodnia,
 • określały pory dnia i rozumiały ich następstwo: rano-południe- wieczór;
 • wypowiadały się z użyciem następstw czasowych,
 • poznawały symbole narodowe i atrybuty kraju europejskiego,
 • poznawały charakterystyczny krajobraz, pogodę, dostrzegały ich różnorodność oraz przedstawiały je w różnych formach aktywności dziecięcej,
 • zapoznawały się z akceptowalnymi sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
 • potrafiły wykorzystać okazje do rozładowania emocji podczas zabaw ruchowych,
 • porównywały, klasyfikowały i porządkowały wielkość przedmiotów ( darów jesieni) według wzrastającej i malejącej wielkości:  mały, mniejszy, najmniejszy, większy, największy. Szeregowanie przedmiotów na małe, mniejsze itp. Odkładanie ich na wyznaczone miejsce tworząc trzy zbiory,
 • orientowały się na kartce papieru (góra, dół, prawo, lewo),
 • malowały przyrodę – pejzaże w plenerze,
 • ćwiczyły słuch fonematyczny,
 • zapoznanie się z samogłoską  A, O, I, E, U,
 • rozwijały spostrzegawczość wzrokową,
 • potrafiły skupić uwagę na wykonywanym zadaniu.
 l1

WIERSZE I PIOSENKI

„Jesienna malarka”
Iwona Rup
 
Jesienna malarka
Wszystko wokół zmienia,
Bo zielony kolor
Na inne wymienia.
Czerwony, brązowy
I pomarańczowy,
Aby świat był piękny,
Różnokolorowy.
 


Jesień i zwierzęta
(sł. M. Majewska, muz. P. Opatowicz)
Niedźwiedź najadł się do syta,
Już ziewanie słychać głośne.
Zaraz w gawrze smacznie zaśnie
i obudzi się na wiosnę.
 
Ref. Sza, sza, szy, sze, sze, szu
Jesień zwierzęta tuli do snu.
 
Mały jeżyk już starannie
uformował kopiec z liści.
I zamarzył, żeby wreszcie
swe zimowe bajki wyśnić.
 
Ref. Sza, sza, szy, sze, sze, szu
Jesień zwierzęta tuli do snu.
 
Wiewióreczka nie chce zasnąć,
Zgromadziła więc zapasy.
Ma spiżarnie całe pełne .
na zimowe trudne czasy.
 
Ref. Sza, sza, szy, sze, sze, szu
Jesień zwierzęta tuli do snu.
szu, szu, szy, sza,sza,sze,
a wiewiórka dalej skakać chce.
 


Osa
(sł. A. Kornacka, muz. M. Konarski)
 
Kiedy jesteś zły jak osa,
Wyrzuć swoją złość do kosza!
Ugnieć kulę bardzo mocno
I do kosza celuj prosto.
Bzz, bzz, bzz, bzz!
Bzz, bzz, bzz, bzz!
 
Kiedy złość cię ciągle męczy,
To tup długo, aż się zmęczysz!
Jeśli jesteś nadal zły,
Pokaż jak pies szczerzy kły.
Wrr, wrr, wrr, wrr!
Wrr, wrr, wrr, wrr!
 
Podskocz teraz kilka razy!
Czy złość znikła z twojej twarzy?
Jeśli dalej jest przy tobie, w inny sposób poradź sobie:
Zaśpiewaj: spokój, spokój, spokój/*4
Uf…

 
 
 
l1

JĘZYK ANGIELSKI - PAŹDZIERNIK
 
 
Treści programowe:
 1. Fruits;
 2. Vegetables;
 3. Autumn;
Cele:
Dzieci będą:
 • doświadczały pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • potrafiły zaśpiewać piosenkę na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
 • reagowały na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafiły zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. owoców, warzyw, jesieni;
 • utrwalały nazwy kolorów;
 • próbowały nazwać wprowadzone słownictwo;
Rozkład materiału – październik:
 1.  Fruits – wprowadzenie słownictwa dot. owoców: apple, pear, plum, grape;
 2. Vegetables – wprowadzenie słownictwa dotyczącego warzyw w zabawach multisensorycznych: carrot, poteto, pumpkin, cucumber, tomato;
 3. Autumn – wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego z jesienią: leaves, hedgehog, squirrel, chestnut, nut
 
Pomoce edukacyjne:
- płyta CD , pacynka, karty obrazkowe, plakat, karty pracy, kostka;

 Piosenka 
Autumn
(sł. K. Niemiec, muz. G. Gąsior)
 
The leaves are orange, yellow and red.
The leaves are falling on my head,
The leaves are lying on the ground,
The leaves are making a crunching sound.
They’re making a crunching sound.
 
It’s  autumn, it’s autumn./*2
Can you see?
It’s  autumn, it’s autumn.
Play with me.
 
Throw the leaves  high into the sky.
Rake them slowly and wave ‘goodbye’.
From a big pile and count to three:
One, two, three...
Jump into it and play with me.
 
It’s  autumn, it’s autumn.
Can you see?
It’s  autumn, it’s autumn.
Play with me.