Chcemy poznać

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LUTY
 
1. "Ferie zimowe
2. "Odkrywamy świat muzykia"
3. "Toruń - moje miasto"

l1
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
 
Dzieci będą:
 • utrwalały wiedzę dotyczącą znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw;
 • doskonaliły prawidłowe nawyki i odruchy w sytuacjach zagrożenia, w sytuacji kontaktu z obcą osobą;
 • rozwijały umiejętność logicznego i twórczego myślenia;
 • poznawały zmienne właściwości śniegu (topnienie) oraz wody (zamarzanie);
 • kształtowały percepcję wzrokową i umiejętność koncentracji uwagi;
 • rozwijały słuch muzyczny oraz poczucie rytmu;
 • poznały znak graficzny spółgłoski L;
 • wskazywały rysunki, których nazwy zaczynają się na: LU, LA, LE, LO, LI, LY;
 • poznawały znak graficzny spółgłoski G;
 • podejmowały próby odczytu sylab na kartonikach GA,GE,GU,GI,GY,GO;
 • określały wykonywanie czynności za pomocą używania określenia: teraz- przedtem;
 • nabywały wiedzę dotyczącą swojego miasta i jego historii: legendy, zabytki, herb;
 • poznawały pojęcia: muzeum, skansen, eksponat;
 • kształtowały świadomość, że przechowywanie pamiątek to sposób na zachowanie tradycji;
 • dokonywały syntezy sylabowej wyrazów trzy i czterosylabowych, związanych tematycznie z podróżowaniem;
 • przypominały wcześniej poznane litery;
 • porównywały dwa zbiory różnych przedmiotów, oceniały „na oko” liczby elementów zbioru;
 • budowały atmosferę przyjaźni, potrafi współpracować z rówieśnikami;
 • odczuwały przywiązanie i wykazywały wrażliwość na piękno rodzinnego miasta;
 • odmierzały długość rzeki za pomocą sznurka;
 • porównywały długość rzek używając określeń: długa- dłuższa, krótka-krótsza, taka sama ;
 • poznały zapis graficzny cyfry 7;
 • porządkowanie i przeliczanie (na konkretach);
 • porównywanie liczebności (mniej, więcej, tyle samo);
 •  posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 •  komponowanie całości z pojedynczych elementów;
 • budowały atmosferę przyjaźni, potrafi współpracować z rówieśnikami.
 l1

WIERSZE I PIOSENKI


„Zaproszenie do Torunia”
Wiktor Sawicki

Drogi Przyjacielu!
W tym krótkim mym liście,
zapraszam Cię do Torunia uroczyście.
Kraków, Gdańsk i Warszawa
To bardzo piękne polskie miasta
lecz każdy Polak dobrze wie,
że Toruń warto odwiedzić też!
Tu Mikołaj Kopernik, w swojej całej krasie,
patrzył  nocami w gwiazdy na tarasie.
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.
W Muzeum Kopernika zadowoli to Ciebie.
Teraz jego pomnik na ryneczku stoi
i w sąsiedztwie Ratusza „Staróweczkę” zdobi.
Tutaj też Bartłomiej dla swej Kaśki robił
cudowne pierniczki, które pięknie zdobił.
Kupisz je na Starówce pięknie pakowane,
przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik wytwarzane.
W Muzeum Toruńskiego Piernika zrobisz je też sam,
jako prezent dla tatusiów, babć, dziadków i mam.
Idąc zaś wzdłuż murów, co broniły miasta,
wyłoni się zza Młyna gotycka Baszta.
Krzywa Wieża pomoże sprawdzić Twe sumienie!
Gdy plecami się oprzesz o jej murowane kamienie,
i dłuższą chwilę postoisz w ten sposób,
to sumienie Twe czyste będzie dla widzących ten wyczyn osób.
A gdy duchowego zaznać będziesz chciał spokoju,
to udaj się do jednego z naszych zabytkowych kościołów.
Katedra Świętych Janów stoi na ich czele,
gdzie dzwon „Tuba Dei” znaczy dla nas bardzo wiele.
Zwiedzając piękny Toruń o Flisaku nie zapomnij,
który plagę żab wyprosił- znajomym o tym wspomnij!
Dom Eskenów i Dom Legend chętnie Cię zaprosi,
o Toruniu Ci opowie, że o więcej będziesz prosić.
Gdy posilisz się na mieście i miód pitny spijesz,
gdy sił Twych na chodzenie już nie podbijesz,
usiądź na tarasie widokowym, nad cudowną Wisłą
i pomyśl nad wizytą w Toruniu już przyszłą!
Na tym zakończyć ten mój list Przyjacielu raczę,
bo wkrótce w Toruniu Cię zaszczytnie zobaczę.
Gorąco Cię pozdrawiam i ukłon swój składam. Wiktor
 
 
"Toruńska piosenka"
Roman Pisarski
 
Kto w Toruniu mieszka,
Wesoło się śmieje,
Je toruński piernik,
Dobrze mu się dzieje.
Wszyscy się częstują
W Toruniu piernikiem,
A więc słodko temu,
kto jest toruńczykiem.
 
Śliczny stary Toruń
To miasto pamiątek,
Piękne tutaj domy,
Piękny każdy kątek.
Mieszkał tu Kopernik,
Chodził tu do szkoły ,
Małym chłopcem będąc,
Był jak my wesoły.
 
Tutaj wiatr na wiosnę,
radośnie nam śpiewa,
tutaj w parku szumią,
tak przyjemnie drzewa.
Miło biegać w parku
Po złocistych ścieżkach,
Miło żyć w Toruniu,
Dobrze tutaj mieszkać.
 

"Jak szła Wisła do morza"
Maria Konopnicka
 
A ta śliczna Wisła
Na Śląsku wytrysła,
Przeleciała kawał świata,
Nim tu do nas przyszła.
 
Przeleciała Śląsko,
Przeleciała Kraków.
Czerpało z niej magiereczką
Nie mało junaków!
 
Przeleciała Kraków,
Poszła pod Warszawę,
Rozśpiewała swoim szumem
Każde serce prawie
 
Spod Warszawy poszła
Pod wysokie Płocko,
Zaświeciła stu gwiazdami
Świętojańską nocką!
 
A zasię spod Płocka
Pod ten Toruń stary
Złotym żytem i pszenicą
Podniosła galary.
 
Spod Torunia zasię
Do Gdańska leciała
Otwartymi ramionami
Gdańsko powitała.
 
I wzięła w ramiona
Wielu ziem przestworza,
Zaszumiała pieśnią życia,
Skoczyła do morza!
 

"Jestem muzykantem konszabelantem"
piosenka popularna
 
Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na flecie, na flecie
Firlalalajka, firlalalajka
firlalalajka, firlalalajka bęc!
 
Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na bębnie, na bębnie
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!
 
Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na trąbce, na trąbce
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!
 
Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na skrzypcach, na skrzypcach
cimci ricci, cimcci ricci
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

 
 
l1

JĘZYK ANGIELSKI - LUTY

 
Treści programowe:
 1.  Kontynuacja Clothes- “Hippo has a hat” J.Donaldson, N. Sharratt;
 2. “Carnival”.
Cele:
Dzieci będą:
 • doświadczały pozytywnego kontaktu z językiem obcym;
 • reagowały na proste polecenia nauczyciela;
 • potrafiły zidentyfikować i wskazać na kartach obrazkowych, kartach pracy itp. poznane słownictwo dot. karnawału,   ubrań;
 • wprowadzenie zwrotu: Yes, I can…
 • utrwalały poznane dotąd słownictwo ;
 • próbowały nazwać wprowadzone słownictwo;
Rozkład materiału – luty:
 1.  Clothes – utrwalanie słownictwa dotyczącego ubrań na podstawie książki „ Hippo has a hat”- J.Donaldson, N. Sharratt;  w zabawach multisensorycznych: clothes, shirt, skirt, hat, cardigan, coat, shoes, scarf, gloves.
 2. “ Carnival”- wprowadzenie słownictwa dotyczącego karnawału ; costume, music, dance, instruments: piano, saxophone, violin, drum, guitar, ballon.
Song Lyrics
“Yes, I can” SSS
Little bird, little bird, can you clap?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.
Little bird, little bird, can you fly?
Yes, I can. Yes, I can. I can fly.
Elephant, elephant, can you fly?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.
Elephant, elephant, can you stomp?
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.
Little fish, little fish, can you stomp?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.
Little fish, little fish, can you swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim.
Gorilla, gorilla, can you swim?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.
Gorilla, gorilla, can you climb?
Yes, I can. Yes, I can. I can climb.
Buffalo, buffalo, can you climb?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.
Buffalo, buffalo, can you run?
Yes, I can. Yes, I can. I can run.
Boy and girls, boys and girls, can you sing?
Yes, we can. Yes, we can. We can sing.
Boys and girls, boys and girls, can you dance?
Yes, we can. Yes, we can. We can dance.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.


“I am the music man” Brain Breaks
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the piano. Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the violin. Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the saxophone. Saxo saxo saxophone saxophone saxophone
Saxo saxo saxophone saxo saxophone
Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
I play the big bass drum. Big bass big bass big bass drum big bass drum big bass drum
Big bass big bass big bass drum big bass big bass drum
Saxo saxo saxophone saxophone saxophone – Saxo saxo saxophone saxo saxophone
Vio vio violin violin violin – Vio vio violin vio violin
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano
I am the music man. I come from far away and I can play. (What can you play?)
Well, I can play everything and here we go! Hit it! Play that piano. Play that violin.
Play that saxophone. Play that big bass drum.