Innowacje pedagogiczne


g1   "Przez zabawę do czytania"

g1  "Mały miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym"

g1  "Odkrywczy rajd rowerowy"

g1  "Tropiciele i Poszukiwacze na tropie"