Kreatywne domowe przedszkole

Kochani Rodzice!
Zachęcamy Państwa do wysyłania zdjęć z wykonania zadań przez dzieci na adres mailowy:
zeglarze.pm11@gmail.com Chętnie je wspólnie obejrzymy, będą one dostępne w zakładce GALERIA - KREATYWNE DOMOWE PRZEDSZKOLE.


Zadanie - 31.03.2020 r.
1. „Złota kaczka” – teatrzyk obrazkowy inspiracją do układania twórczego opowiadania „Gdybym miał dużo pieniędzy….”
Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=7hDI5umGkzc - „Złota kaczka” – bajki polskie.
Dzieci będą:
 • analizowały treść bajki z zachowaniem chronologii zdarzeń i dokonywały oceny zachowania głównego bohatera,
 • poprawnie budowały zdania w czasie przyszłym,
 • dostrzegały myśl przewodnią utworu i podawały własną interpretację zdania: „Pieniądze szczęścia nie dają”,
 • wspólnie z rodzicami wyjaśniały znaczenie słów (chciwość, skąpstwo, uczciwość), podawały przykłady i wyrażały swój stosunek do chciwości, skąpstwa, uczciwości, dzielenia się z innymi,
 • skupiały uwagę na słowie i obrazie.
2. Zabawa ruchowa z elementem skoku „Grosz do grosza” (j.w., s.195).
Przybory: obręcz lub sznurek do ułożenia koła na podłodze).
Dzieci będą: poruszały się jak największymi krokami w różnych kierunkach, na dźwięk I zwrotki lub refrenu piosenki - wskakiwały do koła – skarbonki i śpiewały na stojąco piosenkę poznaną na poprzednich zajęciach (np. refren lub I zwrotkę z refrenem).

3. Język angielski
Zadanie polega na tym, żeby dzieci pokazały jak poruszamy się  na zajęciach do rozgrzewki  językowej „Peel Banana” (nagranie). Warm-up to jeden z moich ulubionych etapów zajęć. Dlaczego? Bo daje ogromne możliwości stworzenia fajnej atmosfery. Wierzę w to, że wszystkie dzieci pamiętają i zaprezentują Rodzicom.
Podpowiedź: dzieci mogą pokazywać małego lub dużego banana.

4. Zabawa ruchowa wieloznaczna „Głowa, ramiona…”
Dzieci będą wykonywały ruchy do znanej im piosenki. Będą kładły dłonie na głowie, ramionach, kolanach, piętach itd.  . Link do piosenki poniżej.

l1

Zadanie - 30.03.2020 r.
1. „Zakładamy własną mennicę” – zabawa tematyczna zainspirowana filmem edukacyjnym „Jak powstają monety?” Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=pOwXevZ34rc
Dzieci będą:
 • zdobywały nowe informacje dotyczące etapów powstawania monet, dzieliły się spostrzeżeniami,
 • wzbogacały słownictwo mennica, monety okolicznościowe, awers, rewers,
 • układały sekwencje rytmiczne z monet, (np.rodzic zaczyna: 50gr 50gr 1zł 50gr 50gr 1zł 50gr 50gr 1zł…dziecko kończy układając dalej tę samą sekwencję)
 • wypowiadały się na temat pracy i innych czynności, za które otrzymuje się wynagrodzenie,
 • próbowały odpowiedzieć na pytanie: „Czego nie można kupić za pieniądze?”
 • projektowały własne pieniądze (monety i banknoty np. z papieru, nakrętek itp.) i podejmowały wspólną zabawę z domownikami np. w „Sklep” stosując formy grzecznościowe i dochodząc  do kompromisu podczas zabawy, przyjmując na siebie role klienta i sprzedawcy.

2. Zabawa ruchowa z elem. rzutu „Kolory”  (oparta na zabawie tradycyjnej „Pokrzywa”)
Dzieci będą ćwiczyły w parze z rodzicem – rodzic rzuca piłkę mówiąc nazwę jakiegoś koloru – dziecko chwyta i teraz ono mówi jakiś kolor i rzuca do rodzica, a rodzic chwyta. (nie wolno chwycić piłki, gdy osoba rzucająca wymieni kolor czarny!)

l1

Zadanie - 27.03.2020 r.
1. „Pieniądze” – nauka piosenki K. Gowik (Przewodnik metodyczny i CD: Olek i Ada cz.2, utwór 16) połączona z działalnością plastyczną (frotaż lub odcisk w plastelinie).
Potrzebne przybory: mała plastikowa butelka z nakrętką lub małe, szczelnie zamykane lub zakręcane pudełko, np. po kremie, tic-takach i monety 1, 2, 5 groszowe. Dzieci wsypują monety do opakowania tworząc grzechotkę. Myją ręce.

Dzieci będą:
 • poznawały pojęcia: orzeł – reszka (dla chętnych: awers – rewers),
 • rozpoznawały cyfry na monetach i grosze wśród monet,
 • wykonywały grzechotki z nieużytków i monet groszowych,
 • rozwijały wrażliwość rytmiczną podczas zabawy z użyciem grzechotek,
 • formowały z plasteliny kształt kuli i wyciskały w nim wybraną monetę lub odrysowywały ją techniką frotażu,
 • doświadczały lustrzanego odbicia liczb w plastelinie, na kartce
 • okazywały zadowolenie ze wspólnych działań,
Nauka piosenki powinna zawierać:
 • słuchanie piosenki
 • omawianie tekstu piosenki (rodzic zadaje pytania – dziecko odpowiada), wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych słów; próba określenia tempa, np. szybka, wolna; nastroju piosenki, np. wesoła, smutna, groźna, straszna, nastrojowa itp.,
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia głosowe – śpiewanie refrenu na sylabach, np. ma-ma-ma (zamiast tekstu właściwego),
 • ćwiczenia rytmiczne, np.  uderzanie grzechotką o wnętrze drugiej dłoni  zgodnie z rytmem piosenki,
 • wspólny śpiew fragmentu piosenki, np. I zwrotki (zachowanie prawidłowej postawy – najlepiej na stojąco, można z pokazywaniem),
 • utrwalanie piosenki, najlepiej w zabawie ruchowej (należy pamiętać, że ruch nie może być zbyt intensywny)
2. Zabawa ruchowa z elementem skoku „Grosz do grosza” (j.w., s.195).
Przybory: obręcz lub sznurek do ułożenia koła na podłodze)
Dzieci będą: poruszały się jak największymi krokami w różnych kierunkach, na dźwięk I zwrotki lub refrenu piosenki - wskakiwały do koła – skarbonki i śpiewały na stojąco piosenkę.
 
3. Działalność plastyczna.
Potrzebne przybory i opis technik plastycznych: - Do techniki „frotażu”: dowolne monety, kartka białego papieru do rysowania i kredka – pastela sucha lub olejna, ew. kredka  świecowa najlepiej pozbawiona osłonki papierowej. Pojedynczą monetę wkładamy pod kartkę i w tym miejscugdyż rysujemy nią układamy poziomo kredkę w dowolnym kolorze i  energicznie pocierając rysujemy – co się pojawi na powierzchni kartki? Możemy wyjąć monetę, odwrócić ją i ponownie wsunąć pod kartkę w innym miejscu…To samo robimy z pozostałymi monetami.
- Do odcisku w plastelinie – plastelina w dowolnym kolorze, uprzednio dobrze rozgrzana, pognieciona w dłoniach. Układamy laskę plasteliny lub jej kawałek (w zależności od wielkości monety)  na deseczce lub ceratce i otwartą, wewnętrzną stroną dłoni, kolistymi ruchami formujemy kulkę. Gdy będzie gładka, przykładamy do niej monetę i przyciskami dłonią, następnie delikatnie podnosimy – „odklejamy” monetę…co się stało? Możemy w ten sam sposób wykonać odcisk drugiej strony monety (orzeł – reszka, awers – rewers) i kolejnych monet. A może każdą w innym kolorze?
Nie zapomnij o umyciu rąk!!!

4. Zabawa ruchowa z elementami rzutu „Kolory”
Dzieci będą rzucały i chwytały piłkę na hasło – kolor, za wyjątkiem czarnego (nie chwytanie). Zamiast piłki można wykorzystać zgniecioną gazetę.
l1
Zadanie - 26.03.2020 r.
1. „Rękawiczka” – zabawa paluszkowa
Dziecko próbuje założyć samodzielnie 5-ciopalczaste rękawiczki, niezbędne do poniższych zabaw

2. „Poznajemy polskie pieniądze” – zabawy badawcze poprzedzone gimnastyką paluszkową „Rękawiczka”
Dzieci będą:
 • poznawały polską walutę (grosze i złote), monety i banknoty i odnajdywały ich cechy wspólne,
 • zastanawiały się kogo przedstawiają zdjęcia na banknotach (wyszukanie informacji w Internecie)
 • ​porównywały wielkości monet i banknotów, tworzyły zbiory i dzieliły je podzbiory (grupy) według różnych właściwości, ze stopniowaniem trudności, np.:- połóż osobno monety i banknoty,
- ułóż monety w kupki od najmniejszych do największych
- pogrupuj osobno wszystkie pieniądze zawierające 1, 2, 5;
- połóż osobno grosze i złote
 • uczestniczyły w doświadczeniach sprawdzających właściwości fizyczne i dzieliły się wrażeniami, spostrzeżeniami odpowiadając na pytania, np.:
- Czy można przełamać monetę w dłoniach? (twardość)
- Czy można zgnieść w dłoni monetę? A banknot? (trwałość)
- Z czego jest wykonana moneta a z czego banknot? Porównaj w dłoniach co jest cięższe? (ciężar) – jeśli nie wiesz wykonaj jeszcze jedno doświadczenie:
- nalej do miseczki trochę wody i spróbuj delikatnie położyć na powierzchni wody kawałek dowolnego papieru, a następnie małą i dużą monetę? Co się stanie? (ciężar)
 
Możesz wytrzeć ręce i zdjąć rękawiczki. Jeśli nie masz rękawiczek - nie zapomnij dokładnie umyć rąk mydłem! Wiesz już jak! 

3. „Animals”
W celu utrwalenia sobie słownictwa związanego ze zwierzętami proponuję obejrzeć bajkę (link poniżej).

l1

Zadanie - 25.03.2020 r.
1. „Pieniądze” – budowanie siatki pytań zainspirowane wysłuchaniem wiersza L. Fabiszewskiej, pt. „Pieniążki”
Dzieci będą miał okazję do wysłuchania treści krótkiego wiersza i odpowiedzenia na pytanie: Skąd się biorą pieniądze? Czy pieniądze są potrzebne? Czego nie można kupić ?

Link do wiersza: http://pm11torun.com.pl/chcemy-poznac-8

2. Zabawa ruchowa sensoryczna „Znajdź monetę” (Olek i Ada. Przewodnik metodyczny cz.3., s. 197)
Potrzebne materiały: plastikowy pojemnik, kasza manna lub ryż, monety o wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr.
Zadaniem dziecka jest odszukanie w kaszy lub ryżu ukrytych monet.

l1

Zadanie nr 1 - „Żabka Kłabka” – praca plastyczna – orgiami kołowe.
W tym zadaniu dzieci będą miały okazję do doskonalenia umiejętności wycinania nożyczkami, prawidłowego chwytu nożyczek. Ważne, aby praca była wykonana w miarę samodzielnie przez dziecko, estetycznie i zgodnie ze wzorem, który znajdą Państwo w linku poniżej.
https://ekodziecko.com/zabka-klapka

Zadanie 2 - "Zwierzęta egzotyczne"
Podczas zajęć z języka angielskiego przerabiamy właśnię tematykę pt. "Zwierzęta egzotyczne". Propozycja zadania do wspólnego wykonania z dzieckiem: to wykonanie zwierzęcia spośród niżej wymienionych: słoń - elephant, żyrafa - giraffe, wielbłąd - camel, wąż - snake, małpa - monkey, żaba - frog, krokodyl - crocodile, lew - lion, papuga - parrot.

Format dowolny, forma płaska lub przestrzenna (mile widziana), ilość dowolna – wystarczy jedna praca na jedno dziecko. Po powrocie razem utrwalimy słownictwo i zrobimy wystawę pt. "Dżungla". Miłej zabawy!
 
Książka Dear Zoo

https://www.youtube.com/watch?v=rudDGRQ9QGA
Piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk 
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


Zadanie nr 3 - "Potwór"
Nauka wiersza
M. Strzałkowskiej inspiracją do wykonania portretu tytułowego „Potwora”. Wiersz jest dostępny na stronie internetowej przedszkola: http://pm11torun.com.pl/chcemy-poznac-8
Nawiązując do tematyki, którą rozpoczęliśmy, ale nie zdążyliśmy dokończyć zachęcamy do wykonania tego zadania. Dzieci poznały już znaczenie emocji jakimi są strach i niepokój, wzbogacały słownictwo o rodzinę wyrazów określających strach w różnym natężeniu np.: trwoga, lęk, obawa, przerażenie, panika. Temat tych zajęć wzbudził u dzieci ogromne zainteresowanie, dzieci chętnie dzieliły się emocjonującymi historiami pt. „Maja mama/mój tata boi się …”.
 

Zadanie nr 4 - „Instrukcja obsługi strachu”
Burza mózgów zainspirowana prezentacją multimedialną „Strach ma wielkie oczy”. Dzieci będą miały okazję do utrwalenia wiadomości na temat strachu. Mogą wyrazić własne sposoby radzenia sobie ze strachem oraz podać jego źródła. Link poniżej:
http://scholaris.pl/resources/run/id/107054

Zadanie nr 5 - "Bliżej Europy"
Podróż na „Zieloną Wyspę” – słuchanie hymnu Irlandii inspiracją do wykonania pracy plastycznej „Flaga Irlandii”. W tym tygodniu mieliśmy bliżej poznać kolejny kraj europejski jakim jest Irlandia. Zachęcamy do bliższego poznania tego pięknego miejsca na mapie Europy. Może uda się rozwiązać zagadki:
Co oznacza „Zielona wyspa”?
Jakie miasto jest stolicą Irlandii?
Gdzie Irlandia jest na mapie?
A może ktoś pamięta, kto z naszej grupy urodził się w Irlandii?

Zadanie nr 6 - 
„Podróż na „Zieloną Wyspę”  c.d. – poszukiwanie ciekawostek
Zachęcamy do poszukania wraz z dziećmi informacji o tradycjach, obyczajach w Irlandii. Poznania ciekawych osób związanych z tym krajem, zabytków, miejsc, tradycyjnych potraw i ciekawostek.

Zadanie nr 7 - „Irlandzkie zamki”
Konstruowanie z klocków i innych materiałów zainspirowane oglądaniem fotografii i reprodukcji.
Irlandia to także piękne zamki. Zapraszamy do konstruowania z klocków lub innych materiałów np. rolek po ręcznikach papierowych, papierze toaletowym, wytłaczankach po jajkach. Dzieci będą miały okazję do wykazania się kreatywnością, wyobraźnią.

 
Oto kilka inspiracji:
Zadanie nr 7
 
WSZYSTKIE PRACE, KTÓRE POWSTANĄ W CZASIE PRZERWY PROSIMY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA PO JEJ ZAKOŃCZENIU. PLANUJEMY STWORZYĆ WYSTAWĘ PRAC POWSTAŁYCH W DOMOWYM ZACISZU.