Ogłoszenia dyrektoraSzanowni Państwo,

informuję, że od 1 października 2019 r.
wzrasta stawka żywieniowa do 6,00 zł


linie 9

Uchwała RMT 950/2018 z dnia 18.10.2018 r.
 
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objete wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach predszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.
 
 
linie 9

ARCHIWUM

linie 9


SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji dotyczących profilaktyki grypy – wśród pracowników Państwa placówek oraz podopiecznych i ich rodziców bądź opiekunów.
 
            Grypa jest ostrą chorobą wirusową, która może spowodować ciężkie powikłania, takie jak zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha, zatok, mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
Placówki oświatowo-wychowawcze są miejscem, w którym choroby szerzące się drogą kropelkową – takie jak grypa i infekcje grypopodobne – mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla swoich rodzin oraz innych członków społeczeństwa.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu apeluje, aby nie lekceważyć objawów grypy! Z uwagi na odnotowany w ostatnim czasie wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne personel placówek oświatowo-wychowawczych winien zwracać szczególną uwagę na wystąpienie ewentualnych objawów choroby wśród podopiecznych i natychmiast informować o nich rodziców bądź opiekunów. Należy zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych – mycie rąk ciepłą wodą i mydłem to jedna z najbardziej efektywnych
i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej.


Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy  na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – tj. w powiecie toruńskim grodzkim (m. Toruń) i ziemskim – publikowana jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu:
www.torun.psse.gov.plUlotka o grypie

ULOTKA_TORUN_1


ULOTKA TORUŃ 2

 

linie 9