Ogłoszenia dyrektora


Uchwała RMT 950/2018 z dnia 18.10.2018 r.
 
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objete wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach predszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.linie 9

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna
zaprasza do korzystania z porad psychologiczno - pedagogicznych
dla rodziców i nauczycieli PUNKTY KONSULTACYJNE 2018_2019


linie 9

SZANOWNI PAŃSTWO,

informujemy, że do stycznia 2019 r.
będą kontynuowane zajęcia dodatkowe - "Kodowanie"
zwiększające szanse edukacyjne dzieci. 
Zajęcia te są realizowane i finansowane w ramach projektu
"Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki";
Zajęcia dodatkowe prowadzone będą
przez nauczycielki przedszkola,
które odbyły kurs przygotowujący
do prowadzenia ww. zajęć.
Przedszkole zostało również wyposażone
w pomoce dydaktyczne, które umozliwią realizację
zajęć dodatkowych z "Kodowania".
W ww. zajęciach uczestniczą dzieci ze wszystkich grup.
/plan zajęć w zakładce "Zajęcia dodatkowe"/
Zajęcia odbywają się poza bezpłatnym
czasem funkcjonowania placówki
- czyli czasem, w którym realizowana jest podstawa programowa.


 
linie 9

ARCHIWUM

linie 9


SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji dotyczących profilaktyki grypy – wśród pracowników Państwa placówek oraz podopiecznych i ich rodziców bądź opiekunów.
 
            Grypa jest ostrą chorobą wirusową, która może spowodować ciężkie powikłania, takie jak zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha, zatok, mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
Placówki oświatowo-wychowawcze są miejscem, w którym choroby szerzące się drogą kropelkową – takie jak grypa i infekcje grypopodobne – mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla swoich rodzin oraz innych członków społeczeństwa.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu apeluje, aby nie lekceważyć objawów grypy! Z uwagi na odnotowany w ostatnim czasie wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne personel placówek oświatowo-wychowawczych winien zwracać szczególną uwagę na wystąpienie ewentualnych objawów choroby wśród podopiecznych i natychmiast informować o nich rodziców bądź opiekunów. Należy zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych – mycie rąk ciepłą wodą i mydłem to jedna z najbardziej efektywnych
i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej.


Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy  na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – tj. w powiecie toruńskim grodzkim (m. Toruń) i ziemskim – publikowana jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu:
www.torun.psse.gov.plUlotka o grypie

ULOTKA_TORUN_1


ULOTKA TORUŃ 2

 

linie 9