"Piękna Nasza Polska Cała" - międzynarodowy projekt edukacyjny

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała", którego autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska - nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt został objęty patronatem miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie dzieci na piękno, folklor i tradycje Polski, budzenie wśród najmłodszych i ich rodzin poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, oraz dumy z bycia Polakiem.  Dodatkowo wzmacnia więzi i integruje placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów. 

 

pobrane