Podziękowania

Serdeczne podziekowania pragnę skierować do wszystkich Rodziców, za współpracę, pomoc w każdej sytuacji, zaangażowanie w życie grupy i zaopatrywanie w bazę materialną, typu zabawki oraz w bazę papierniczą. W szczególności podziękowania kieruję do rodziców Mai, Ali S., Ali G., Zosi, Zuzi, Kornelii, Blanki, Julki, Lenki, Stasia R., Stasia T., Huberta, Mateusza, Filipa, Miłosza, Leona i Nikodema.
Liczymy na dalszą wspaniałą i owocną współpracę:)