Podziękowania

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM:

Zuzi M. – za przyniesienie zabawek, papieru ksero, elementów do prac

plastycznych, słodyczy dla dzieci.

Piotrka D.- za przyniesienie książek dla dzieci.

Adasia K., Wojtka K.- za przyniesienie papieru ksero, gry Chińczyk dla dzieci.

Mikołaja M. – za przyniesienie zabawek, słodyczy dla dzieci, włączenie się w

przygotowanie kiermaszu świątecznego.

Piotrka P. – za przyniesienie zabawek, słodyczy dla dzieci.

Nikoli W. – za przyniesienie kleju dla dzieci.

Laury L. – za przyniesienie papieru ksero, włączenie się w przygotowanie

kiermaszu świątecznego.

Zuzi T.- za przyniesienie zabawek, włączenie się w przygotowanie

kiermaszu świątecznego, dostarczenie papieru do rysowania

Tosi R. – za przyniesienie zabawek.

Miłosza A.- za przyniesienie słodyczy dla dzieci.

Kuby K.- za włączenie się w przygotowanie

kiermaszu świątecznego, przyniesienie farb do prac plastycznych.

Oskara D. – książki, włączenie się w przygotowanie

kiermaszu świątecznego.

Marcela W.- za przyniesienie kleju i farb do prac plastycznych.

Michała J.- za przyniesienie kredek .