Programy własne

 

g1 "Radość odkrywania - pasja tworzenia" - Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym
/autorki: Czekała Małgorzata, Szadkowska Dorota/

 
g1 "Bliżej siebie - bliżej Europy" - Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym
/autorki: Czekała Małgorzata, Raniszewska Małgorzata, Sobków Jolanta, Szadkowska Dorota/g1 "Będę przedszkolakiem" - Program adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych
/autorki: Kaźmierczak Elżbieta, Neubauer Anna, Urbaniak Jadwiga, Wenker Mariola, Zielińska Kazimiera/g1 "Dziecko w świecie wartości "- Program wychowawczy
/autorki: Kaźmierczak Elżbieta, Sobków Jolanta, Wenker Mariola/g1 "Wesołe, zdrowe i przyjazne przedszkole"- Program profilaktyczny 
/autorki:Raniszewska Małgorzata, Sokołowska - Szmańda Violetta, Wiśniewska Aleksandra/

 
g1 "Dziecko zdolne - radość i wyzwanie". Program stymulujący pracę z dzieckiem zdolnym czyli poradnik dla dzieci i rodziców.
/autorki: Bogumiła Główka, Mariola Wenker, Aleksandra Wiśniewska; konsultacja: Małgorzata Czekała/


g1 "Aby pięknie mówić..." - Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
/autorka:Małgorzata Raniszewska/


 


PROGRAMY DOPUSZCZONE DO UŻYTKU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 
1. "Radość odkrywania - pasja tworzenia" - Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym
/autorki: Czekała Małgorzata, Szadkowska Dorota/

2. "Bliżej siebie - bliżej Europy" - Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym

/autorki: Czekała Małgorzata, Raniszewska Małgorzata, Sobków Jolanta, Szadkowska Dorota/

3. "Będę przedszkolakiem" - Program adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych
/autorki: Kaźmierczak Elżbieta, Neubauer Anna, Urbaniak Jadwiga, Wenker Mariola, Zielińska Kazimiera/

4. "Dziecko w świecie wartości "- Program wychowawczy
/autorki: Kaźmierczak Elżbieta, Sobków Jolanta, Wenker Mariola/


5. "Wesołe, zdrowe i przyjazne przedszkole"- Program profilaktyczny 
/autorki:Raniszewska Małgorzata, Sokołowska - Szmańda Violetta, Wiśniewska Aleksandra/

6. "Dziecko zdolne - radość i wyzwanie". Program stymulujący pracę z dzieckiem zdolnym czyli poradnik dla dzieci i rodziców.
/autorki: Bogumiła Główka, Mariola Wenker, Aleksandra Wiśniewska; konsultacja: Małgorzata Czekała/

7.
"Aby pięknie mówić...” Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
/autorka: Małgorzata Raniszewska/


8. Religia: "TAK dla Jezusa" nr AZ-0-01/20 /autorzy: ks. dr Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek/

9. „I love BOO”  multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 - 6 lat /autor: E. Wodzinskiej- Donziłło/


10. "Mause and Me!" wyd. OXFORD /autorzy: Alicia Vazquez, Jennifer Dobson/

11. "Cookie and friends" wyd. Oxford -
poziom S i A /autor: Vanessa Reilly/