Projekt KIK/34KIK 2"Projekt KIK/34 "
- Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej
KIK 1
 
Jest to Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Jest to program adresowany do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko - szwajcarskim projekcie współpracy nr KIK/34
 
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw - i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.
 
Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości otzrymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej 
KIK PROJEKT