Ważne dokumentyg1   STATUT PRZEDSZKOLA

 
g1   REGULAMIN ELEKRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
 
g1   REGULAMIN BEZPIECZNEGO POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PREDSZKOLA


g1   PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI


g1   PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PREDSZKOLNEGO


g1   PROCEDURA NIEBIESKA KARTA


g1   STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA TORUNIA