Zajęcia dodatkowe

 
Pofilaktyka logopedyczna
  • wtorek 7:30 - 8:00
 
Gimnastyka korekcyjna
  • środa 13.00 - 13.30

Kodowanie na dywanie
  • środa 15:30 - 16:00

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 15:00 - 15:30

Terapia logopedyczna
  • środa

Religia