Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • wtorek 13.00 - 13.15
 
Gimnastyka korekcyjna
  • piątek 14.45 - 15.00

Logika dla smyka
  • poniedziałek 14.00 - 14.15

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 14.45 - 15.30 /od 28.02.2019 r./

Terapia logopedyczna
  • wtorek, środa