Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • wtorek 13:00 - 13:15
 
Gimnastyka korekcyjna
  • piątek 14.45 - 15.00

Kodowanie na dywanie
  • środa 14:45 - 15:00

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 13:00 - 13:30

Terapia logopedyczna
  • środa