Zajęcia dodatkowe

 
Pofilaktyka logopedyczna
  • wtorek 13:15 - 13:30
 
Gimnastyka korekcyjna
  • piątek 14.15 - 14.30

Kodowanie na dywanie
  • środa 14:15 - 14:30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 14:00 - 14:30

Terapia logopedyczna
  • wtorek, środa