Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • środa 13:15 - 13:30
 
Gimnastyka korekcyjna
  • piątek

Kodowanie na dywanie
  • środa 14:00 - 14:15

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 14:00 - 14:30

Terapia logopedyczna
  • wtorek,  środa