Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • wtorek 7.15 - 7.30
 
Gimnastyka korekcyjna
  • piątek 14.30 - 14.45

Logika dla smyka
  • poniedziałek 13.15 - 13.30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • czwartek 14.45 - 15.30 /od 28.02.2019 r./

Terapia logopedyczna
  • wtorek,  środa