Zajęcia dodatkowe

INNE ZAJĘCIA
Terapia logopedyczna
  • Piątek 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pofilaktyka logopedyczna
  •  
 
Terapia integracji sensorycznej
  • Czwartek  11:30 - 12:00

Kodowanie na dywanie
  • Wtorek 12:00 - 12:30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  •