Zajęcia dodatkowe

INNE ZAJĘCIA
 
Terapia logopedyczna
  • W grupie najmłodszej terapia logopedyczna od II półrocza
 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Profilaktyka logopedyczna
  •  
 
Terapia integracji sensorycznej
  •  

Kodowanie na dywanie
  •  

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  •