Zajęcia dodatkowe

 
Religia
 • wtorek 8.00 - 8.30
 • czwartek 14.00 - 14.30
   
Profilaktyka logopedyczna
 • czwartek 7.00 - 7.30
 
Terapia integracji sensorycznej
 • środa 13.00

Kodowanie na dywanie
 • czwartek 14.30 - 15.00

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
 • poniedziałek 13.00 - 13.30
   
Piłka nożna
 • wtorek  14.30 - 15.15

Terapia logopedyczna
 • piątek 9.00 - 11.00