Zajęcia dodatkowe

 
Pofilaktyka logopedyczna
  • czwartek 7.00 - 7.30
 
Terapia integracji sensorycznej
  • środa 

Kodowanie na dywanie
  • czwartek 14.30 - 15.00

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • poniedziałek 13.00 - 13.30

Terapia logopedyczna
  • w trakcie ustalania

Piłka nożna
  • czwartek 15.00 - 15.45