Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • piątek 7.00 - 7.30
 
Terapia integracji sensorycznej
  • środa 

Kodowanie na dywanie
  • czwartek 15.00 - 15.30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • poniedziałek 15.00 - 15.30

Terapia logopedyczna
  • czwartek 10.00 - 11.00