Zajęcia plastyczne

ROK SZKOLNY 2021/2022

FOTO GALERIA
/budynek przy ul. Niesiołowskiego/

FOTO GALERIA
/budynek przy ul. Buszczyńskich/

Z pierwszym tworzeniem i pierwszym przeżywaniem sztuki wiążą się zajęcia plastyczne. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest to ulubiona działalność dzieci w wieku przedszkolnym.
Wychowanie plastyczne, jako jedna z form wychowania estetycznego, jest uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. „Uprawianie plastyki przez dziecko jest dla niego przede wszystkim środkiem wyrazu” /V. Lowenfeld, W. Brittain Twórczość a rozwój umysłowy dziecka/, wyrazu jego przeżyć i wiedzy o świecie. Dotyczy to całej twórczości plastycznej dziecka: rysowania, malowania, wycinania, lepienia, wydzierania.
Nasze przedszkole chcąc stworzyć takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje oraz wzbogacać możliwości artystyczne dzieci poprzez poznanie róźnorodnych technik plastycznych, proponuje dzieciom udział w zajęciach koła plastycznego.
Na zajęciach nasze przedszkolaki rozwijają swoją sprawność manualną, wrażliwość artystyczną, kształcą wyobraźnię i zaspokajają potrzebę aktywności. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze oraz poszukują nowych rozwiązań i skojarzeń.

Aleksandra Wiśniewska