Witamy!

Obrazek przedstawia dziecko w czapce i ogloszenie o prośbę o zaopatrzenie dzieci w czapki.


Szanowni Rodzice!

Pragniemy poinformować, że podczas tegorocznego pikniku rodzinnego z obu budynków udało się zebrać 2962,39 zł. Kwota zostanie przeznaczona na kontynuację realizacji Programu Powszechnej Edukacji Dwujęzycznej znanej jako „Dwujęzyczne Dzieci”. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.


SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godz. 16.30  w budynku przy ulicy Buszczyńskich 11 (planujemy jedno zebranie dla wszystkich rodziców). Po zebraniu ogólnym z dyrektorem odbędą się zebrania grupowe z nauczycielkami grup. Z uwagi na ważność omawianych spraw, obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. Proszę, aby w zebraniu nie uczestniczyły dzieci.

Zapraszam serdecznie

Małgorzata Czekała – Dyrektor Przedszkola


Szanowni Państwo,

Informuję, że rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych SP 12 prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 12. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na profilu szkoły na Facebooku:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122128252844268463&set=a.122104291232268463

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem gazetki przedszkolnej „Mały Podróżnik”, która skierowana jest do rodziców i dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla wszystkich szukających inspiracji do aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

 • Gazetka przedszkolna „Mały Podróżnik” – V 2024

 


Uwaga! Rodzice dzieci 6-letnich!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – zgodnie z  § 5 ust.1  „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na wniosek rodziców dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.”


Procedura odwoławcza

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI*)  NA ROK SZKOLNY 2024/2025  

 

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tego przedszkola,
 • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.

*)  Ilekroć mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń.


Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem gazetki przedszkolnej „Mały Podróżnik”, która skierowana jest do rodziców i dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla wszystkich szukających inspiracji do aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

Gazetka przedszkolna „Mały Podróżnik” – wydanie specjalne – Przegląd Sportowy III 2024


Szanowni Rodzice!

Pragniemy poinformować, że za aktywny udział w projekcie „Zdrowe Dzieci” otrzymaliśmy bon na kwotę 2920 zł do wykorzystania w sklepie Moje Bambino.

Realizując bon udało się nam zakupić:

 • 10 szt. głośników bezprzewodowych,
 • 5 szt. klocków typu mini wafle,
 • 25 szt. hula hop,
 • 10 szt. kastanietów,
 • 5 szt. bębenków,
 • 5 szt. klocków typu satelita

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie oraz udział w szkoleniach na temat zdrowego żywienia.


Drodzy Rodzice!

Mamy przyjemność poinformować, że za zebraną kwotę z kiermaszu zimowego udało się nam zakupić:

 • 10 sztuk warzywniaków – kwietników kaskadowych,
 • tabliczki z logo grup do ich oznakowania,
 • 80 sztuk worków 60 litrowych ziemi.

Serdecznie dziękujemy za Państwa hojność.


Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

Adres dla kandydata do naboru

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

(kliknij powyżej – zostaniesz przekierowany na stronę naboru do przedszkola)

Nasza placówka prowadzi rekrutację do Przedszkola Miejskiego nr 11 oraz do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej.

Jeżeli Państwo rekrutują do oddziałów przedszkolnych w nowo powstającej szkole  muszą Państwo wybrać z wykazu Szkołę Podstawową nr 12. 

Do Przedszkola Miejskiego nr 11 dostarczacie Państwo tylko wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami.

Uprzejmie informujemy, że na stronie miasta jest zamieszczony komunikat pn. „Czas do przedszkola”. Link do komunikatu:

Czas do przedszkola | www.torun.pl

 


Obrazek przedstawia logo placówki oraz zdjęcie wejścia do budynku.

 

Obrazek przedstawia logo placówki oraz zdjęcie wejścia do budynku.


Szanowni Państwo!

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2023 możecie Państwo przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Jak to zrobić?

Chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:
w części ,,L”:
– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
– w rubryce 149 nazwę i adres naszego przedszkola (Przedszkole Miejskie Nr 11, Niesiołowskiego 4).
Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!
– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Darczyńcom, którzy przekazali 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz naszego przedszkola w kwocie 324,99 zł.
Fundusz został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych (zakupiono gumę sensoryczną oraz 48 szarf gimnastycznych).
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Małgorzata Czekała – dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola

Nasza placówka wzięła udział w wyjątkowym konkursie filmowym, organizowanym przez Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa „Kocham to Dbam” we współpracy z PZU.

Dzieci wykazały się wiedzą nt. bezpieczeństwa, zapraszamy do obejrzenia filmu pt.  „Co według ciebie oznacza poczucie bezpieczeństwa ?”

Film pt.  „Co według ciebie oznacza poczucie bezpieczeństwa ?”


Szanowni Rodzice,
poniżej ustalone przerwy w pracy przedszkola.

27.12.2023 r., 02.05.2024 r., 31.05.2024 r., 22.07.2024 r. – 11.08.2024 r., 16.08.2024 r.

Załącznik – Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 305/2023 z dnia 29.11.2023 r.


Na plakacie widać dziecko, niemowlę uśmiechajace się. Plakat zawiera informację o udziale placówki w projekcie.
Szanowni Państwo,
informujemy, że nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Zdrowe Dzieci”. Projekt ten realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do 6 roku życia oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów, nauczycieli.
Cele ogólne projektu:
 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci;
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków;
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności;
 • większa codzienna aktywność fizyczna;
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.
Uwaga: Wpisując się na listę u nauczyciela grupy i podając swojego e-maila otrzymacie Państwo link do strefy dla rodzica.
plakat promujący i zachęcający do udziału w szkoleniach rodziców i opiekunów. Na plakacie znajduje sie zdrowa żywność, owoce i logo projektu

Szanowni Rodzice,
informujemy, że  miesięczna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 30,00 zł na każde dziecko.
W imieniu Rady Rodziców proszę o dokonywanie przelewu na konto bankowe Rady Rodziców (konto podane jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce KONTAKT).
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. Ułatwi to pracę skarbnikowi z Rady Rodziców.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż od 01.09.2023 r. na podstawie Uchwały nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dn. 18.05.2023 r.zmienia się wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin i wynosi ona 1,30 zł.

 

Stawka żywieniowa od 1.09.2023 r. będzie wynosić 10 zł /dzień/osobę.


Szanowni Rodzice,

Poniżej udostępniamy pismo skierowane od Państwa od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dot. napojów energetyzujących oraz ich szkodliwego wpływu na zdrowie dzieci.

Pismo – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu


Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – UNICEF materiały dla rodziców

Link do strony