Ćwiczyć każdy może

 

 
logo1

 
Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 
 Nasze przedszkole chcąc uzyskać tytuł "Przedszkola w ruchu" aktywnie włączyło się w realizację zadań w wybranych obszarach:


 
RTEALOBSZAR 1
 
Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 
RTEALOBSZAR  3

Edukacja zdrowotna 


RTEAL
OBSZAR 4

Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli 


RTEAL
OBSZAR  7

Zajęcia niezorganizowane 


RTEAL
OBSZAR 8

Aktywność w gronie rodziny