Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem
"Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 - 2023",
która została uchwalona przez Radę Miasta Torunia 21 lipca 2016 r.
Dokument ten wskazuje strategiczne cele i kierunki rozwoju toruńskiej edukacji w wieloletniej perspektywie.STRATEGIA
POBIERZ DOKUMENT