Zajęcia dodatkowe

INNE ZAJĘCIA
Terapia logopedyczna
  • Poniedziałek 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Profilaktyka logopedyczna
  •  
 
Terapia integracji sensorycznej
  • Czwartek 12:30 - 13:00

Kodowanie na dywanie
  • Wtorek 13:00 - 13:30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  •