Zajęcia dodatkowe

INNE ZAJĘCIA
Terapia logopedyczna
  • Czwartek

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pofilaktyka logopedyczna
  •  
 
Terapia integracji sensorycznej
  • Czwartek 13:00 - 13:30

Kodowanie na dywanie
  • Wtorek 12:30 - 13:00

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  •