„Bal karnawałowy dawniej i dziś”

Prowadząca: Anna Jakimiuk

Temat kompleksowy: Wesoły karnawałowy
Temat zajęcia: Bal karnawałowy- dawniej i dziś

Cele ogólne:
– budzenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń
– rozumienie potrzeby ochrony tradycji
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 rozumie słowo karnawał,  zapust, wie co ono oznacza
– wie, jak wyglądały bale w dawnych czasach
– potrafi odczytać słowa zaszyfrowane w rebusie
– porównuje liczebność zbiorów
– tańczy ludowe tańce
– wyszukuje różnice między obrazkami
– reguluje siłę wdechu i wydechu
– potrafi wykonać maskę karnawałową
– rozwija pomysłowość i kreatywność
– porządkuje miejsce pracy.
Metody pracy:
– słowna: wiersz, rozmowa, objaśnienia, piosenka
– czynna: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń
– oglądowa: pokaz, obserwacja, demonstracja
Forma pracy:
– 
z całą grupą
– indywidualna
– praca w parach

Środki i materiały dydaktyczne:

tekst wiersza „Bal przebierańców” A. Dorosz; ilustracja przedstawiająca bal karnawałowy, maskaradę, zapusty, kolędników; rebusy; puzzle; karty pracy, płyta CD z ludowymi melodiami; maski- szablon na gumce; wstążki; piórka; klej; nożyczki; cekiny; serpentyny

Przebieg zajęcia:

I. WSTĘP

1. Powitanie
II. CZĘŚC WŁAŚCIWA
2. Rebusy
3. Wiersz
„Bal przebierańców” A. Dorosz
Zaczniemy rok balem! Balem przebierańców!-
Zarządził król znany z sympatii do tańców.
Wielki ruch się zaczął w szatniach, garderobach.
Mówi się o krojach, dodatkach ozdobach…
Każdy stroju szuka, jak skarbu cennego
By na bal przyodziać coś niebanalnego
Jednej się królewnie pomysł nie podoba:
-nie wymaga ozdób królewska uroda!
Na nic mi przybranie, gdy jestem królową?
Wszak władczyni powinna zostać sobą
…A może się przebrać…tak gości zaskoczyć
Żeby ze zdziwienia przecierali oczy?!
-wiem ! – koronę ściąga sprytną robiąc minkę…
– Na bal przebiorę się za ….grzeczną dziewczynkę.
4. Odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza.

5. Opowieść nauczyciela, jak dawnej wyglądał karnawał, o zwyczajach karnawałowych, o tradycji tego czasu. Dzieci poznają określenie „Zapusty”.
6. Układanie puzzli na dużej tablicy przedstawiających zapusty.
7. Taniec „Litery”.
8. Różnice. Wyszukiwanie 5 różnic między dwoma obrazkami.
9. Ćwiczenia oddechowe „Balonik”.
Dzieci leżą swobodnie na plecach, ręce złożone na przeponie (baloniki). Podczas głębokiego, dość szybkiego wdechu „Baloniki” napełniają się powietrzem. Na dany znak- długi wydech na głosce ssss… (powietrze z sykiem uchodzi z dziurawego balonika).

10. Porównywanie liczebności zbiorów. Maski z miną smutną i wesołą. Liczenie, porównywanie, których masek jest więcej, których mniej.
11. Piosenka „Przedszkolna samba” połączona z przygotowaniem palców do pracy plastycznej. Podczas refrenu dzieci „tańczą” paluszkami.
12. Wykonanie masek karnawałowych- swobodny wybór techniki. Czas na wykonanie zadania- 2 utwory ludowe.
13. Taniec „Grozik” połączony z maskaradą w maskach.
III. ZAKOŃCZENIE

14. Podsumowanie o roli tradycji w życiu każdego Polaka.
15. Podziękowanie za zajęcie, poczęstunek pączkami.


Literatura:

  • B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2004
  • I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2014
  • Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, 1975
  • M. Kuźmińska, Od świąt do świąt, Wydawnictwo Egmont, Poznań 2007
  • M. Kuźmińska, Święta z Tradycją, Wydawnictwo Egmont, Poznań 2007
  • B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Wydawnictwo Region,  Gdynia 2016