„Przedszkolne wyzwania Bazgrołków”

Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 szczególnie do punku: rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Organizatorem projektu jest blog Przedszkolankowo.pl Autorką projektu jest mgr Magdalena Tokarczyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, autorka i administratorka bloga i grupy FB Przedszkolankowo.pl

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 – 4 lat. Głównym celem jest rozwijanie u dzieci kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz umiejętność pracy w zespole poprzez różne formy aktywności takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie oraz eksperymentowanie.

Przedszkolaki mają okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię, rozpoznawać i nazywać kolory, kształtować orientację w schemacie swojego ciała oraz w przestrzeni, określać położenie, poznawać nazwy i kształty figur geometrycznych, segregować oraz klasyfikować według różnych kryteriów.

Główne założenia projektu „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków” to rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, nazywanie własnych stanów emocjonalnych − nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres). Dzieci będą rozwijały swoje umiejętności poprzez podejmowaniu działań polegających na odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat oraz twórczym korzystanie z nowoczesnych technologii (prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika).

 plakat-3