Przekaż 1,5%

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszego przedszkola w kwocie 1 106,37 zł.
Fundusz został przeznaczony na doposażenie wyposażenia przedszkola (zakupiono 13 dozowników do mydła do sal dydaktycznych).

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Małgorzata Czekała – dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola

 

Drodzy Rodzice! Przyjaciele przedszkola!

Wiecie, jak ważna jest Wasza rola?
W różnych działaniach nas wspieracie,
Na nasze prośby odpowiadacie.
Tym razem najbardziej pomóc możecie,
Jeśli swój 1,5% podatku nam ofiarujecie.
Wasze dzieci tylko na tym skorzystają,
Więcej pieniążków – więcej dostają.
Wszystko tylko dla nich przeznaczyć chcemy
Bardzo tego wsparcia potrzebujemy!
Pomóżcie! Jeśli taka będzie Wasza wola!

Z góry dziękujemy
Społeczność przedszkola

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze przedszkole do przekazania 1,5% podatku dla przedszkolaków.