Przekaż 1,5%

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Darczyńcom, którzy przekazali 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszego przedszkola w kwocie 324,99 zł
Fundusz został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych (zakupiono gumę sensoryczną oraz 48 szarf gimnastycznych)

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Małgorzata Czekała – dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola

 

Drodzy Rodzice! Przyjaciele przedszkola!

Wiecie, jak ważna jest Wasza rola?
W różnych działaniach nas wspieracie,
Na nasze prośby odpowiadacie.
Tym razem najbardziej pomóc możecie,
Jeśli swój 1,5% podatku nam ofiarujecie.
Wasze dzieci tylko na tym skorzystają,
Więcej pieniążków – więcej dostają.
Wszystko tylko dla nich przeznaczyć chcemy
Bardzo tego wsparcia potrzebujemy!
Pomóżcie! Jeśli taka będzie Wasza wola!

Z góry dziękujemy
Społeczność przedszkola

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze przedszkole do przekazania 1,5% podatku dla przedszkolaków.