„Play With English”

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim każdego dnia podczas codziennych czynności rutynowych.
Dzieci będą poznawać elementy języka angielskiego każdego dnia, a treść nauczanego języka korelować będzie z aktualnie realizowanymi treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową. Istotnym elementem innowacji jest codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim. Innowacja będzie realizowania w grupie dzieci 6-letnich („Zdobywcy”).

Cele ogólne:

 •  wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki;
 •  uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem;
 • rozwijanie umiejętności takich, jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa;
 •  podnoszenie jakości pracy przedszkola.

Cele szczegółowe (dziecko):

 •  posługuje się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego;
 • zapamiętuje wprowadzane słownictwo, piosenki, wierszyki, rymowanki;
 • właściwie reaguje na polecenia nauczyciela;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach językowych;
 • rozwija sprawności, które staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na zajęciach z języka angielskiego w następnych etapach edukacyjnych;
 • kształtuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi w zabawach i innych sytuacjach zadaniowych;
 • rozwija poczucie własnej wartości poprzez dostarczanie pozytywnych bodźców.