„Dziecięcy Atlas Świata”

Ogólnopolski program edukacyjny „Dziecięcy Atlas Świata” – adresowany jest do nauczycieli i dzieci z przedszkoli w całej Polsce w wieku 3-6 lat. Został on przygotowany przez mgr Dorotę Nizioł oraz mgr Jadwigę Ryba z Przedszkola Samorządowego w Trzebosi.
Głównym założeniem programu edukacyjnego „Dziecięcy Atlas Świata – Bajkowym pociągiem ruszamy w świat”  jest pobudzenie w dzieciach wyobraźni oraz pokazanie piękna świata fikcyjnego pokazanego w bajkach, podczas realizacji zajęć nauczyciel sprawia, że dzieci będą kształtowały umiejętności dostrzegania odmienności i piękna  świata rzeczywistego od fikcyjnego, poznawały dobrych i złych bohaterów bajek, kształtowały umiejętności współdziałania w grupie oraz zapoznawały się z charakterystycznymi domami, wioskami w których mieszkają bohaterowie bajek. Realizacja tego programu pozwoli zaspokoić wszystkie potrzeby, a także zachęci do myślenia, opowiadania, uruchomienia wyobraźni dziecka poprzez zabawę i twórcze myślenie.
Zajęcia przeprowadzane w grupie są realizowane według poniższych zagadnień tematycznych, aby przybliżyć dzieciom wiadomości w atrakcyjny dla nich sposób:
1. „Wioska Smerfów”
Nauczyciel przeprowadza zajęcia w oparciu o bajkę pt. „Smerfy”. Podczas przeprowadzania zajęć zwracamy uwagę na:
 • wygląd wioski smerfów, jak mieszkają bohaterowie, jak się ubierają; ponadto zwracamy uwagę, jakie cechy charakteru posiadają poszczególne postacie,
 • wspólnie wykonujemy wioskę smerfów lub ogłaszamy konkurs na domki smerfów.
2. „Kraina Muminków.”
Nauczyciel przeprowadza zajęcia w oparciu o bajkę pt. „Muminki”. Podczas przeprowadzania zajęć zwracamy uwagę na:
 • wygląd krainy Muminków, historia Włóczykija,
 • wspólnie wykonujemy grę planszową z ciekawymi przygodami Muminków.
3. „Gdzie Mieszka Kubuś Puchatek?”
Nauczyciel przeprowadza zajęcia  w oparciu o bajkę pt. „Kubuś Puchatek”. Podczas przeprowadzania zajęć zwracamy uwagę na:
 • charakterystykę bohaterów, jakie relacje łączą Kubusia
  z innymi postaciami, czy są to relacje dobre czy złe. Co to jest przyjaźń?
 • wspólnie wykonujemy pracę plastyczną „Kubuś Puchatek
  i jego najlepszy przyjaciel”.
4. „Gumisie”
Nauczyciel przeprowadza zajęcia w oparciu o bajkę pt. „Gumisie”. Podczas przeprowadzania zajęć zwracamy uwagę na:
 • charakterystykę bohaterów – dobrzy i źli, gdzie mieszkają, tytułową piosenkę,
 • wspólnie wykonujemy popularny sok z gumijagód.
Patronat honorowy – patronat honorowy sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski mgr Andrzej Ożóg, dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi mgr Lucyna Korzenny, czasopismo „Przedszkolne ABC”, Wydawnictwo PWN oraz „Poznajemy Świat” – firma podróżnicza.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt realizowała grupa: „Badacze”.