Ogólnopolski Projekt Czytelniczy „Niesamowite Przygody Przedszkolnych Skarpetek”

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego „Niesamowite Przygody Przedszkolnych Skarpetek” oparta była na wykonaniu 10 przygód zawartych w projekcie, których celem jest: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, wyzwalanie pozytywnych emocji (zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, nabywanie umiejętności nazywania stanów emocjonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres).

 

Korzyści realizacji projektu:

  • rozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę,
  • niwelowanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci,
  • rozwijanie empatii i szacunku do otaczającego świata,
  • promowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców literatury dla dzieci,
  • nawiązanie współpracy poza przedszkolnej.

Realizatorzy (rok szkolny 2022/2023): „Żeglarze”, „Przyrodnicy”, „Badacze”, „Traperzy”, „Poszukiwacze”, „Zdobywcy”, „Tropiciele”