Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o realizowanym projekcie w naszej placówce.

Ulotka informacyjna

„O edukacji przedszkolnej na UMK” – zapoznaj się z treścią publikacji

 

Jak powstawało nasze przedszkole?
/Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami/

http://www.torun.pl/pl/powstaje-nowe-przedszkole-na-rubinkowie

http://www.torun.pl/pl/adaptacja-budynku-przy-ul-buszczynskich-11-na-przedszkole

http://www.torun.pl/pl/przedszkola-i-szkoly-zyskuja-blask-0

http://www.torun.pl/pl/objazd-inwestycyjny-14112017-r

http://www.nowosci.com.pl/torun/a/przedszkole-przy-buszczynskich-bedzie-gotowe-w-sierpniu,12104282/

 

A to już oficjalne otwarcie naszego nowego budynku

/Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami/

http://petrus.pl/tmi/video/nowe-przedszkole-na-rubinkowie-w-toruniu/

http://www.torun.pl/pl/przedszkole-na-rubinkowie-w-nowym-budynku-01

http://www.nowosci.com.pl/torun/g/otwarcie-nowej-czesci-budynku-przedszkola-miejskiego-nr-11-w-toruniu-zdjecia,12864938,27130696/

Foto – galeria
nowego budynku naszego przedszkola

Foto – galeria
realizacja zajęć z kodowania i SI

Foto – galeria
…jest bajecznie i kolorowo

Foto – galeria
szkolenie dla kadry pedagogicznej – kodowanie

 

Nasze przedszkole, Przedszkole Miejskie Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu bierze udział w projekcie dla dzieci i nauczycieli toruńskich przedszkoli miejskich, pod nazwą „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki.”
Projekt ten służy między innymi zmniejszaniu dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz zwiększaniu szans wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.
Unia Europejska, która jest wielkim orędownikiem i mecenasem tego projektu, dofinansowuje go i czuwa nad jego realizacją. Dzięki temu dofinansowaniu nie tylko utworzono nowe miejsca w przedszkolu, ale także stworzono możliwości rozwoju nauczycielom, zapewniając im kursy doskonalące w zakresie kodowania i studia podyplomowe w tak ważnej sferze integracji sensorycznej.

Czym zatem są, integracja sensoryczna i kodowanie?

Integracja sensoryczna, to jedna z metod najskuteczniejszego przetwarzania informacji zmysłowych. Dzięki zmysłom właśnie, możemy komunikować się z drugim człowiekiem pozawerbalnie, czuć, dotykać, doświadczać otaczającego świata. To zaś, pomaga w nauce i niweluje trudności na dalszych etapach edukacyjnych oraz w dorosłym życiu.

Kodowanie, to pomoc w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, w oparciu o metody wykorzystywane przez informatykę. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania i wnioskowania, a także dokonują oceny wyników, efektów działań. Kodowanie rozwija u dzieci logiczne i precyzyjne myślenie, pozwala na stawianie tez i wdrażanie własnych pomysłów, pomaga w zdobyciu kompetencji służących efektywnej, dobrej i prowadzonej w odpowiedniej atmosferze pracy zespołowej. Zdobyte na tych zajęciach umiejętności pomogą dzieciom w przyszłości lepiej funkcjonować w realnym świecie, w zderzeniu z rzeczywistością.

Udział naszego przedszkola w projekcie unijnym pozwala nauczycielom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale także uczy, jak w odpowiedni, dostępny i zrozumiały dla dzieci sposób przekazać ją dzieciom w czasie realizacji zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej właśnie i kodowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że każde dziecko najlepiej rozwija się, gdy pobudzane są jednocześnie różne obszary związane ze sferą fizyczną, intelektualną, emocjonalną czy estetyczną, stworzono w przedszkolu warunki, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać możliwości, predyspozycje i zdolności małego człowieka. Zadbano o to, by dzieci mogły bawić się i uczyć w odpowiednich warunkach. Stworzono zatem i wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne sale do realizacji zajęć dodatkowych. I tak powstała sala plastyczna, która stwarza dzieciom warunki rozwoju zmysłów i talentów, sala naukowo – przyrodnicza, pozwalająca na bliższy kontakt z przyrodą i poznanie jej piękna; sala multimedialna, która wykorzystuje najnowsze technologie – tablica interaktywna, magiczny dywan, podłogowe roboty Bee-boty, co pozwala dzieciom na bliższe poznanie i oswojenie się ze zdobyczami techniki i informatyki; sala doświadczania świata, dzięki której dzieci mogą stymulować wzrok, słuch, węch, dotyk, równowagę i orientację przestrzenną. Sala do zajęć integracji sensorycznej została wyposażona w sprzęt i pomoce, które łączą ze sobą innowacyjność z funkcjonalnością i skutecznością terapeutyczną.

Pomoce dydaktyczne do zajęć z kodowania, w które zostało wyposażone nasze przedszkole, są to pomoce najwyższej jakości, wykorzystujące najnowsze i najnowocześniejsze technologie dostępne i odpowiednie dla dzieci przedszkolnych.

Nie zapomniano też o salach dydaktycznych, które służą w codziennym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dzięki wsparciu finansowemu z projektu sale wyposażono w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, jest pięknie, przytulnie i kolorowo, a łazienki zachęcają do dbania o higienę.

Dzięki udziałowi w projekcie „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”, przedszkole zyskało wiele, ale najwięcej zyskały dzieci, bo Unia Europejska wspierając dobrą realizację celów kształcenia na poziomie edukacji przedszkolnej, wspiera bezpieczną i przyjazną przestrzeń do nauki i zabawy, co sprzyja równomiernemu rozwojowi naszych dzieci na różnych płaszczyznach.