„Toruń – moje miasto”

Międzyprzedszkolny Projekt Edukacyjny „Toruń – moje miasto” jest organizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt jest odpowiedzią na obchody 100 – lecia powrotu Torunia do wolnej Polski w 2020 r. Jest to okazja do przybliżenia dzieciom historii, tradycji i piękna naszego miasta. Okres przedszkolny to odpowiedni czas na rozwijanie świadomości, kim jestem i skąd pochodzę.

Projekt ma na celu kształtowanie postawy patriotycznej u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno regionu, folklor i tradycje oraz przyczynia się do wzmacniania poczucia przynależności do swojej „Małej ojczyzny”.

Dzieci poprzez realizację wyznaczonych działań i zadań poznają historię Torunia, zabytków i symboli, odwiedzają miejsca pamięci związanych z historią miasta i walką o wolność. Poznają ludzi kultury, nauki i sportu. Zaznajamiają się z tradycją, zwyczajami, obrzędami ludowymi związanymi z regionem, a także integrują się toruńskimi placówkami edukacyjnymi.

 

torun moje miasto