„Przez zabawę do czytania”

Inspiracją do napisania innowacji było poszukiwanie nowych i ciekawych rozwiązań do pracy z dziećmi w przedszkolu, jak również niska efektywność metody analityczno – syntetycznej w przygotowaniu dzieci do nauki czytania. Wykorzystanie elementów metody symultaniczno – sekwencyjnej umożliwia wprowadzanie w świat liter nawet małego dziecka. Rozpoczynając pracę metodą wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej utworzymy dzieciom lepsze warunki rozwoju mowy, a także przygotujemy w pełnym zakresie do nauki czytania.
Innowacja zostanie wprowadzona przez autorki: Aleksandrę Wiśniewską i Kamilę Kuczyńską w oddziale III – w grupie dzieci 4 – letnich w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu od 18.02.2019 do końca ich edukacji przedszkolnej. Po realizacji innowacji zostanie przeprowadzona ewaluacja (uwzględniająca każdy rok szkolny).

Cele innowacji
Dzieci będą:
– rozpoznawać litery;
– ćwiczyć mowę komunikacyjną;
– pokonywać trudności w mówieniu;
– kojarzyć literę z przypisanym do niej ruchem;
– kojarzyć literę z przypisaną do niej sytuacją;
– czytać sylaby;
– czytać wyrazy globalnie
– nabywać pewności siebie;
– rozwijać wyobraźnię, myślenie, pamięć, mowę;
– rozwijać analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową;
– rozwijać nawyki czytelnicze poprzez codzienną zabawę z książeczkami –  planszami dla przedszkoli „Kocham czytać”;
– rozwijać inwencję twórczą oraz samodzielne myślenie;
– wzbogacać słownictwo;
– rozwijać koncentrację uwagi.

Przewidziane efekty innowacji
Dziecko:

  • rozwinie mowę komunikacyjną,
  • wykształci umiejętność rozpoznawania i nazywania liter;
  • podejmie próby czytania sylab i wyrazów;
  • wykorzysta doświadczenia kinestetyczne w poznawaniu liter;
  • rozwinie pamięć długotrwałą;
  • wzbogaci zasób słownictwa, będzie budowało dłuższe wypowiedzi;
  • samodzielnie czyta;
  • wierzy we własne możliwości;
  • potrafi skoncentrować się na danym problemie.