Rada rodziców

Pragniemy poinformować, że została ustalona składka na Radę Rodziców w wysokości 30,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Comiesięczną składkę prosimy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy. W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
PROSIMY WPŁACAĆ
NA RACHUNEK BANKOWY

BANK MILLENNIUM
68 1160 2202 0000 0003 3179 0699