Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica, świerzb

Program edukacyjny realizowany przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

Cel ogólny:

  • ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych oraz sposobów im zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem wszawicy, owsicy i świerzbu,
  • wyrabianie u dzieci świadomego nawyku stosowania zasad higieny osobistej.