Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Od 27 lutego 2023 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

Adres dla kandydatów:

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

 

Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Zarządzenie nr 19/2023 – Zarządzenia – Biuletyn Informacji Publicznej Toruń Urząd Miasta Torunia

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Uchwała RMT 552/2017 – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Toruń Urząd Miasta Torunia

Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli miejskich będą odbywały się z wykorzystaniem systemu informatycznego.