Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025

Od 4 marca 2024 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz do klas I w tych szkołach.

Szczegółowy harmonogram tych postępowań rekrutacyjnych określa zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i klasy I w szkołach podstawowych będą odbywały się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika będzie prowadziło również postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu (zarządzenie nr 13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r.)

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2023/2024) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2024/2025) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 26 lutego 2024 r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje będą dostępne u nauczycielek poszczególnych grup.

uchwala_Rady Miasta Torunia_z dnia 8 lutego_2024  – w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.