Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

ZPMT Nr 10