„Miś Uszatek uczy, bawi, inspiruje”

Głównym celem projektu ogólnopolskiego „Miś Uszatek uczy, bawi, inspiruje” jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez różnorodne formy aktywności na podstawie twórczości Czesława Janczarskiego, a także nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, których patronem jest Cz. Janczarski. Projekt obejmuje realizację 5 zadań, zgodnie z harmonogramem, zaproponowanych przez autora projektu. Zadania te są jednak tylko propozycjami, które dostosowane zostaną do możliwości i kreatywności dzieci.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2020/2021 w grupie „Żeglarze”