Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami

Program edukacyjny realizowany przy współudziale Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Cele  główne programu:

 • podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych
  z ugryzieniem przez te pajęczaki,
 • poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
 • uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Treści programowe:

 • Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie).
 • Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy.
 • Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi.
 • Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka.
 • Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza.
 • Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi.
 • Choroby przenoszone przez kleszcze.
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych.
uwaga_na_kleszcze