Akcje społeczne i charytatywne

„Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą
w różnorodnych akcjach społecznych i charytatywnych
organizowanych przez środowisko lokalne.
Dzieci uczą się bezinteresownego
pomagania drugiemu człowiekowi
oraz zdobywają poczucie, że są potrzebne.
Udział w takich akcjach dodaje im wiary we własne siły
oraz pewności siebie.
Organizowane akcje kształtują
także zachowania prozdrowotne wśród dzieci,
propagują zdrowy styl życia oraz kształtują aktywne,
proekologiczne postawy wobec przyrody.
Wprowadzają także najmłodszych w świat przyrody, jej prawa i piękno,
budzą szacunek do różnorodnych form życia.

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w takich akcjach, jak:

Fundacja Ewy Błaszczak „Akogo?”

Zbieraliśmy stare klucze, które trafiły do zakładów Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych, a następnie będą przez firmę złomowane. Uzyskane środki zostaną przekazane Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” – organizacji zajmujacej się systemowym rozwiazaniem problemów osób w śpiączce.


,,Hospicjum Nadzieja”

Zbiórka artykułów dziecięcych i środków pielęgnacyjnych dla dzieci z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Jana Pawła II i Hospicjum domowego „Nadzieja”.


,,Zaczarujmy jeden dzień”

Projekt ,,Dzieci dla dzieci” organizowany przez Fundację Młodzież z misją dla chorych dzieci z oddziału onkologicznego.


„Szlachetna paczka”

To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna.


„Góra grosza”

To akcja inicjowana przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”, której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych.


„Wspieramy podopiecznych Oratorium”

Zbiórka materiałów i środków – papierniczych – dla podopiecznych Oratorium im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.


„Gramy w piłkę nożną”

Udział w akcji charytatywnej Przedszkoliada IBIS HAJTO CUP, której celem była pomoc podopiecznym hospicjum


„Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”

To akcja zorganizowana przez Dom Harcerza w Toruniu. Zebrane dary były upominkiem świątecznym dla dzieci z Toruńskiej Starówki.


„Przedszkolaki pomagają zwierzętom”

Zbiórka karmy dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Ogrodu Zoobotanicznego.


„Sprzątanie świata”

Udział w międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września polegającej na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.


„Zbieramy nakrętki”

Udział w akcji koordynowanej przez Fundację Daj Szansę Akcja ma na celu budzenie poczucia solidarności z chorymi a także kształtowanie postaw proekologicznych, a co za tym idzie, podnoszenie świadomości ekologicznej.


„Stop zwolnieniom z wf-u”

Udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sportu i Turystki. Akcja miała na celu zachęcenie do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Akcję poparło wielu znanych sportowców. Nasze przedszkole w ramach tej akcji odwiedziły zawodniczki Budowlani Volley Toruń.


,,dalEKOwzroczni”

Udział w projekcie który miał charakter społeczny i miał przyczynić się do podniesienia świadomości ekologicznej oraz poziomu wiedzy w zakresie właściwego gospodarowania odpadami.


„Pomóżmy kasztanowcom”

Udział w akcji zapoczątkowanej przez Fundację Nasza Ziemia i Clear Channel Poland. Program ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej inicjuje on i wspiera lokalne inicjatywy mające na celu ochronę kasztanowców oraz kształtowanie szacunku wobec drzew.


„Zbiórka baterii”

Udział w akcji organizowanej przez Reba S.A. Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii.


„Nie bij mnie – kochaj mnie”

Udział w akcji Fundacji WOŚP „Historia Misia” przeciwko przemocy wobec dzieci. Celem akcji było zwrócenie uwagi przechodniów na problem przemocy. Przechodnie mieli przeczytać, zobaczyć co pluszowy miś ma im do powiedzenia. Warto się zatrzymać i sprawdzić co się dzieje, po prostu reagować.


„Kujawsko – Pomorskie Jestem Eko”

Udział w Festiwalu Ekologicznym „Kujawsko – Pomorskie Jestem Eko” w Osadzie Leśnej na Barbarce – głównym celem tego festiwalu było zapoznanie uczestników z aspektami ekologii i wpływu człowieka na środowisko oraz przedstawienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.